Jacek Miękisz
Institute of Applied Mathematics and Mechanics
Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics
University of Warsaw
Banacha 2, 02-097 Warsaw, Poland

e-mail: miekisz@mimuw.edu.pl

Research interests:
statistical mechanics, classical lattice-gas models without periodic ground states, quasicrystals,
nonperiodic tilings, evolutionary game theory, gene expression and regulation, time delays

Vita
Publications
Grants
Popular science
Videos
Dydaktyka
Matematyka w naukach o życiu
Simons Semester
Tematy prac magisterskich i doktorskich - prezentacja
Jak zdobyć Nobla z matematyki, o Johnie Nashu i Lloydzie Shapley'u - video
Konkurs na stypendium doktoranckie i magistranckie w grancie NCN "Opóźnienia czasowe w stochastycznych modelach biologicznych"
III problemy otwarte na XXX-lecie Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW
Kolokwium - "proof" of periodicity

Możliwość współpracy w ramach grantu NCN "Matematyczne modele kwazikryształów"