Wywiady radiowe


 Z innej planety: kwazikryształy, Radio dla Ciebie, 9 kwietnia 2019

 Pan od przyrody: kwazikryształy, Radio dla Ciebie, 31 marca 2019 

 Rok Matematyki, Eureka PR 1, 8 stycznia 2019 

 O tych, którzy odeszli - John Nash,  PR 3, 1 listopada 2015