Mateusz Banaszek

The picture of me

PhD student doktorant

Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics
University of Warsaw
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski

Office Pokój: 1590
E-mail: m.banaszek@mimuw....

Teaching Dydaktyka

See past courses Zobacz poprzednie

Projects Projekty

Current Aktualne

Past Poprzednie

Publications Publikacje

2020

2018

Talks Prezentacje

2020

2019