Programowanie obiektowe 2012/2013
semestr letni 2012/2013, grupa nr 1

Ćwiczenia: środy 12.15-13.45, sala 3120
Laboratorium: środy 14.15-15.45, sala 2041

Linki

Zasady zaliczania

Małe zadania domowe

Zadania zaliczeniowe

Zajęcia

Tydzień 1 (20.02.2013)
Ćwiczenia: Abstrakcyjne typy danych: stos, kolejka, graf.
Laboratorium: Wstęp do Javy. Zadania, HelloWorld.java.
Zagadka: Co robi program Zagadka.java. Dlaczego?
Zadanie domowe nr 1: Do wyboru zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5 lub zadanie 6. Proszę przysłać plik(i) źródłowe spakowane zipem. Nazwa pliku powinna być postaci PO1-ImieNazwisko.zip.

Tydzień 2 (27.02.2013)
Ćwiczenia: model dziedziny dla gry w Monopol, model dziedziny dla systemu kasowego. Lista kategorii klas pojęciowych.
Laboratorium: Visual Paradigm. Zadanie: obiektowy model dziedziny dla systemu rejestracji kurdli.
Zadanie domowe nr 2: Obiektowy model dziedziny dla systemu rejestracji kurdli. Proszę o przysłanie pliku graficznego z diagramem przed następnym laboratorium. W temacie wiadomości należy umieścić ciąg znaków [PO-zad2]. Nazwa pliku powinna być postaci PO2-ImieNazwisko.png, diagram powinien być podpisany imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu autora.

Tydzień 3 (6.03.2013)
Ćwiczenia: model dziedziny dla biblioteki.
Laboratorium: Tablice w Javie. Zadania.
Zadanie domowe nr 3: Do wyboru: zadanie 4, 5 lub 6.

Tydzień 4 (13.03.2013)
Ćwiczenia: Klasy. Osoba, pracownik i firma, data.
Laboratorium: Laboratorium jest odwołane (olimpiada informatyczna).

Tydzień 5 (20.03.2013)
Ćwiczenia: Klasy. Duże liczby.
Laboratorium: Klasy. Zadania
Zadanie domowe nr 4: Do wyboru: zadanie 1, 2 lub 3.
Zadanie domowe nr 5: Wpis na forum nt. porównania szybkości programów w Javie i w innym języku programowania.

Tydzień 6 (27.03.2013)
Ćwiczenia: Wyrażenia.
Laboratorium: Zadanie o jednostkach UW (klasówka poprawkowa z roku 2011/2012). Nie trzeba projektować/implementować scalania jednostek.
Dla chętnych: Zadanie o tramwajach

Tydzień 7 (3.04.2013)
Ćwiczenia: Wyrażenia cz. 2 (upraszczanie)
Laboratorium: Polimorfirm i interfejsy. Zadania.
Zadanie domowe nr 6: Bitwa robotów (klasówka poprawkowa z roku 2007/2008). Rozwiązanie należy oddać w wersji papierowej, napisane ręcznie.
Film: The Clean Code Talks - Inheritance, Polymorphism & Testing. Ciekawy wykład o programowaniu bez if-ów, między innymi na przykładzie wyrażeń.

Tydzień 8 (10.04.2013)
Ćwiczenia: Arimaa (klasówka z roku 2011/2012).
Laboratorium: Interfejsy. Zadania.
Zadanie domowe nr 7: zadanie nr 1.

Tydzień 9 (17.04.2013)
Ćwiczenia: Wyjątki. Walidator (klasówka z roku 2011/2012).
Laboratorium: Wyjątki. JUnit. Zadania.
Zadanie domowe nr 8: zadanie nr 4.

Tydzień 10 (24.04.2013)
Ćwiczenia: System finansowy (egzamin z roku 2007/2008).
Laboratorium: Wyjątki. Zadania.

Tydzień 11 (8.05.2013)
Ćwiczenia: Typy uogólnione. Stos, BST, sortowanie.
Laboratorium: Typy uogólnione. Zadania.
Zadanie domowe nr 9: zadanie nr 2.
Polecane: Generics in the Java Programming Language - tutorial, Java Generics FAQ

Tydzień 12 (15.05.2013)
Ćwiczenia: Kolekcje. Książka telefoniczna.
Laboratorium: Kolekcje. Zadania.
Zagadki: Co wypisze program Zagadka.java? A program Zagadka2.java?
Zadanie domowe nr 10: zadanie nr 1.

Tydzień 13 (29.05.2013)
Ćwiczenia: Egzamin PO (egzamin z roku 2009/2010).
Laboratorium: Kolekcje. Zadania.
Zadanie domowe nr 11 (dodatkowe): do wyboru: zadanie 1 lub zadanie 2.

Tydzień 14 (5.06.2013)
Ćwiczenia: Sprawdzanie egzaminu z PO (egzamin z roku 2011/2012).
Laboratorium: Wzorce projektowe. Zadanie.