e-Learning Agreement


W kwietniu w systemie USOSweb zostało wdrożone Porozumienie o programie studiów - e-LA część Before the Mobility. Studenci wyjeżdżający w semestrze zimowym mogą korzystać z elektronicznego e-LA lub, w przypadku problemów technicznych z papierowej wersji.
Uwaga! Od semestru letniego 2018/19 będzie obowiązywać na UW wyłącznie LA Before the Mobility w wersji elektronicznej.

Wersja elektroniczna e-LA Before składa się z 3 części:
 1. „Przedmioty obce” (na wydruku tabela A): student wpisuje przedmioty, które będzie realizował na uczelni zagranicznej. Ta część obowiązuje na UW od 2010 roku.
 2. „Przedmioty niewymagające zaliczenia na uczelni macierzystej”: student wybiera przedmioty z katalogu UW, które zostaną zastąpione przedmiotami z tabeli A (na wydruku tabela B).
 3. „Różnice programowe”: student wybiera przedmioty z katalogu UW, które będzie musiał odrobić po powrocie z wymiany (na wydruku różnice programowe).

Jeśli student nie posiada różnic programowych, nie wypełnia tej rubryki na USOswebie. Rubryka nie pojawi się w takim przypadku na wydruku, co oznaczać będzie "Brak różnic programowych".
Wszystkie 3 tabele można edytować na zasadach obowiązujących dotychczas.
W każdym przypadku e-LA Before the Mobility musi być bezwzględnie uzgodnione/zatwierdzone przez koordynatora PRZED wyjazdem studenta za granicę.
Więcej informacji o Learning Agreement poniżej.Praktyki dla studentów i absolwentów
w ramach programu Erasmus+


Biuro Współpracy z Zagranicą UW informuje o możliwości aplikowania o praktyki studenckie w ramach programu Erasmus+.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo tu: Dalszych informacji może udzielić p. Dorota Wiącek (dwiacek@adm.uw.edu.pl, tel. 55 24 068).Poniżej znajdą Państwo informacje o programie Erasmus+, dotyczące w istotnej części studentów naszego wydziału. Ogólne zasady uczestnictwa w programie Erasmus+ są opisane na stronach Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego:

O programie Erasmus - serwis BWZ UWKTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE:


Warunkiem koniecznym uczestnictwa w programie Erasmus+ studia częściowe jest bycie studentem Uniwersytetu Warszawskiego w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej. Wynika z tego, że w rekrutacji na rok akademicki 2018/19 nie mogą brać udziału studenci, którzy w roku akad. 2017/18 studiują na drugim roku studiów magisterskich. Studenci trzeciego roku studiów licencjackich mogą aplikować, ale wyjazd nastąpi tylko wtedy, gdy w momencie wyjazdu będą studentami UW studiów magisterskich.

Ze względu na duży odsiew studentów w rekrutacji nie mogą brać udziału studenci, którzy w roku akademickim 2017/18 studiują na pierwszym roku studiów licencjackich.

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci, którzy już uczestniczyli w wymianie Erasmus. W programie Erasmus+ obowiązuje bowiem zasada, że studentowi przysługuje stypendium Erasmus (na studia i praktyki łącznie) na 12 miesięcy na każdym etapie studiów. Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium Erasmus studentów, którzy uczestniczyli już w programie Erasmus LLP (poprzednia edycja) znajdują się w dokumencie BWZ : Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. krajów programu Rok akademicki 2018/2019ZASADY UCZESTNICTWA I STYPENDIUM:


Wydział przeprowadza kwalifikację kandydatów i listę rankingową przekazuje do Biura Współpracy z Zagranicą, które podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd i przyznania mu stypendium. Wysokość stypendium jest taka sama we wszystkich uczelniach w Polsce i zależy od kosztów utrzymania w kraju do którego student wyjeżdża i wynosi:

500 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
450 euro Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
350 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia - była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd do Lozanny, po zaakceptowaniu ich wniosku przez EPFL w Lozannie otrzymają stypendium szwajcarskie.

Ponadto studenci, którym przyznano stypendium socjalne, dodatkowo otrzymują 200 euro miesięcznie. Wszystkie świadczenia stypendialne są nadal wypłacane w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej. Wyjątek stanowią stypendia pochodzące z funduszy Unii Europejskiej – te ulegają zawieszeniu na czas wyjazdu.

Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani po 9 marca 2018 nie mają gwarancji otrzymania stypendium. Będzie ono przyznawane w kolejności zgłoszeń w miarę posiadanych przez Uniwersytet środków finansowych przeznaczonych na ten cel i szansa na jego otrzymanie jest niewielka.

Szczegółowe zasady są opisane tutaj: Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. krajów programu Rok akademicki 2018/2019WYMAGANIA JĘZYKOWE


W programie Erasmus + każda uczelnia precyzuje wymagania znajomości języka na danym etapie studiów. Student deklaruje poziom znajomości języka w swoim formularzu aplikacyjnym. W trakcie rekrutacji wewnątrz wydziałowej deklarowany poziom znajomości języka nie będzie sprawdzany. Musicie się jednak Państwo liczyć z tym, że uczelnia partnerska może takiego dokumentu żądać. Należy więc koniecznie sprawdzić na stronie internetowej, czy uczelnia do której zostaliście Państwo zakwalifikowani wymaga dokumentu potwierdzającego biegłość językową i jakiego dokumentu. Każdy student będzie musiał przed wyjazdem wypełnić test on line w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS” z języka, w ktorym będzie studiować.SPOSÓB REJESTRACJI KANDYDATÓW


Kandydaci na stypendystów Erasmus w roku akademickim 2018/2019 rejestrują się za pośrednictwem USOSweb. Tam także widoczne są wszystkie oferty wraz z informacją, którego etapu studiów dotyczą i na jak długo student może wyjechać. Student wybiera trzy uczelnie w kolejności swoich preferencji.

Częścią aplikacji jest opinia pracownika WMIM o kandydacie. Student wybiera opiniodawcę sam i uzyskawszy jego zgode umieszcza jego nazwisko w formularzu. Opiniodawcy składają swoje opinie także za pośrednictwem USOSweba – formularz opinii jest widoczny po zalogowaniu się na stronie „dla pracownika”. Proszę pamiętać, że do 28 lutego 2018 do północy w dokumentacji kandydata ma znaleźć się opinia, proszę więc uwzględnić, że opiniodawca też musi mieć czas na jej napisanie. Opinia jest dla studenta niewidoczna.Wszelkie problemy z serwisem proszę zgłaszać do mnie.

Poniżej znajdziecie Państwo listę uczelni partnerskich – jest ona także w USOSwebie.


Lista partnerskich uczelni


Kraj Uczelnia kierunki stopień studiów wymagane języki
1.BelgiaVrije Universiteit BrusselmatIIang. B2, niderl. B2
2.BelgiaTransnationale Universiteit LimburgmatI,II,IIIang. B2, niderl. B2
3.FrancjaEcole Polytechniquemat,infII,IIIang. B2, fr. B2
4.FrancjaUniversité Paris-Dauphine (Paris IX)matI,IIang. B2, fr. B2
5.FrancjaUniversité Paris Nord (Paris XIII)mat,infII,IIIfr. B1
6.HiszpaniaUniversitat Autónoma de BarcelonamatI,IIang. B1, hiszp. B1
7.HiszpaniaUniversidad Complutense de MadridmatI,II,IIIhiszp. B1
8.HolandiaVrije Universiteit AmsterdammatIIang. B2, niderl. B2
9.LitwaVilniaus UniversitetasmatI,II,IIIang. B1
10.NiemcyFreie Universität BerlinmatII,IIIang. B2, niem. B1
11.NiemcyRheinische Friedrich-Wilhelms Universität BonnmatI,II,IIIang. A1, niem. A1
12.NiemcyUniversität zu Kölnmat,infI,II,IIIniem. B1
13.NiemcyLudwig-Maximilians-Universitat MuncheninfI,IIang. B2, niem. B2
14.NiemcyUniversität PotsdaminfII,IIIang. B1, niem. B1
15.NiemcyUniversität des SaarlandesinfIIang. B2, niem. B1
16.NorwegiaBergen University CollegematIIIang. B2
17.NorwegiaUniversitetet I Oslomat,infIIang. B2
18.SzwajcariaEcole Polytechnique Federale de Lausannemat,infI,II
19.Wielka BrytaniaThe University of Edinburghmat (II,III), inf (I,III)ang. B2
20.WłochyUniversita degli Studi di CataniamatI,II,IIIwł. A2
21.WłochyUniversita degli studi di Napoli Federico IImatII,IIIang. B1, wł. B1
22.WłochyUniversita degli Studi di PadovamatII,IIIang. B1, wł. A2
23.WłochyUniversita degli Studi di Roma "La Sapienza"infIIang. B1, wł. B1
24.WłochyUniversita degli Studi di Roma "Tor Vergata"infIIIang. B1, wł. B1
25.WłochyUniversita degli Studi di Trentomat,infII,IIIang. B2, wł. B2

W procesie kwalifikacji każdy wniosek jest oceniany – na ocenę największy wpływ ma średnia ocen (tylko z przedmiotów matematycznych i informatycznych) z dotychczasowego przebiegu studiów łącznie z sesją zimową 2017/18, ale także opinia o kandydacie i w pewnej mierze list motywacyjny. W liście motywacyjnym przydatna do kwalifikacji jest informacja o matematycznych lub informatycznych zainteresowaniach studenta – także taka, że nie są one sprecyzowane. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w kwalifikacji wydziałowej jest legitymowanie się średnią ze studiów co najmniej 3,5. W przypadku wyjazdów do Edynburga, Bonn, Freie Universitet w Berlinie, Lozanny i Ecole Polytechnique rozpatrywane będą wnioski tylko tych studentów, których średnia ocen wynosi co najmniej 4.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu studenta podejmuje Komisja złożona z Dziekana ds. studenckich, koordynatora Erasmus i przedstawiciela Samorządu Studenckiego. W przypadkach wątpliwych komisja rozpatrzy wszystkie oceny studenta i może także brać pod uwagę jakie przedmioty, o jakiej trudności składają się na średnią.

W momencie wyjazdu student nie może powtarzać roku. Dopuszczalny jest jeden warunek, ale wówczas wymagana jest zgoda Prodziekana ds. studenckich i koordynatora Erasmus.

Uwaga: Studenci III roku studiów licencjackich, którzy chcą wyjechać w semestrze zimowym I roku studiów magisterskich muszą dostatecznie wcześnie spełnić wszystkie wymagania etapu licencjackiego. Ogólne zasady stanowią bowiem, że student w momencie wyjazdu musi być studentem UW, zatem należy koniecznie dostatecznie wcześnie zdać egzamin licencjacki, złożyć w sekcji studenckiej wszystkie dokumenty i nie zapomnieć o podpisaniu ślubowania. Tylko po spełnieniu tych warunków student może być wpisany do systemu USOS jako student etapu magisterskiego i przystąpić do podpisania umowy z BWZ. Nie należy liczyć na to, że wszystko uda się załatwić w ostatniej chwili.DALSZE KROKI


Uczelnia partnerska jest powiadamiana o tym, którzy studenci zostali zakwalifikowani na studia częściowe. Obowiązek przesłania do uczelni wymaganych przez nią dokumentów w wyznaczonym terminie spoczywa na studencie. Dlatego, po zakwalifikowaniu się należy bezzwłocznie sprawdzić na stronach internetowych uczelni, jakie należy przedstawić dokumenty by zarejestrować się jako student Erasmus i w jakim terminie. Lista dokumentów jest różna, ale zawsze zawiera wyciąg ocen (otrzymuje się go w Sekcji Studenckiej) oraz Learning Agreement (LA) i może zawierać dokument potwierdzający znajomość języka na wymaganym poziomie. Studentom, którzy wybierają się na studia w semestrze zimowym radzę aplikować od razu po otrzymaniu wiadomości o zakwalifikowaniu się do programu – zwiększa to szansę na otrzymanie dobrego miejsca w akademiku.POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ


Proszę przeczytać informacje o e-LA na górze tej strony.

Porozumienie o programie zajęć jest spisem zajęć, które stypendysta programu Erasmus zamierza zaliczyć w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej. Porozumienie jest zawierane indywidualnie z każdym studentem i wymaga akceptacji wydziałowego koordynatora Erasmus. Obowiązują dwie ogólne zasady:

 1. Wybrane przedmioty powinny w sumie dawać ok. 30 punktów ECTS.
 2. Przedmioty wybrane w uczelni partnerskiej łącznie z wybranymi w danym roku akademickim na MIMUW muszą umożliwić studentowi zaliczenie roku. W pewnych przypadkach, o których poniżej, wymagania odnośnie zaliczenia roku są z powodu wyjazdu modyfikowane.

Porozumienie o programie zajęć student wypełnia w Usosweb i koordynator je w USOSweb zatwierdza. Dopiero zatwierdzone LA i papierowy załącznik do niego (podpisany przez koordynatora) i uczelnię partnerską uprawnia studenta do sfinalizowania w BWZ formalności związanych z wyjazdem i wypłatą stypendium.

Ponadto przy tworzeniu porozumienia o programie zajęć i zaliczaniu przedmiotów z uczelni partnerskiej na poczet programu na MIMUW obowiązują następujące zasady:

 1. O tym, które przedmioty zaliczone w uczelni zagranicznej można uznać za równoważne wymaganym przedmiotom na naszym wydziale decyduje koordynator w porozumieniu z prodziekanem do spraw studenckich, na podstawie opinii wykładowcy prowadzącego przedmiot na naszym wydziale. Należy się liczyć z koniecznością uzupełnienia pewnych przedmiotów obowiązkowych.
 2. Studentom I roku studiów magisterskich kierunku informatyka wymóg zaliczenia przedmiotów obowiązkowych przekłada się na drugi rok studiów magisterskich, o ile uczelnia partnerska nie oferuje przedmiotu o zbliżonej tematyce (patrz punkt 1).
 3. W trakcie pobytu można uczęszczać na przedmiot o programie zbliżonym do już zaliczonego na MIMUW. Punkty za taki przedmiot liczą się w puli wymaganych 30 ECTS, ale przedmiot nie może być uznany jako część programu na MIMUW.
 4. Student jest zwalniany z obowiązku zaliczenia seminarium ew. proseminarium w semestrze w którym przebywa w uczelni partnerskiej.
 5. Nie ma możliwości zaliczania przedmiotu na MIMUW „zdalnie” tzn. w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Tylko w wyjątkowych przypadkach (np. kurs prowadzony jest przez internet) można uzyskać zgodę na „zdalne” zaliczanie przedmiotu .
 6. Przedmioty zaliczone w trakcie wyjazdu są na ogół zaliczane jako przedmioty „do wyboru”.
 7. Kursy językowe odbywane w uczelni partnerskiej co do zasady nie mogą być zaliczone jako wykłady ogólnouniwersyteckie. Na odstępstwo od tej reguły musi wyrazić zgodę prodziekan d/s studenckich.

Porozumienie o programie zajęć może być ( i w większości przypadków jest) modyfikowane w trakcie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. W celu zmodyfikowania LA należy napisać mail do koordynatora Erasmus prosząc o odblokowanie w USOSweb e-LA przedstawiając modyfikację jakiej chce się dokonać. Po uzyskaniu zgody koordynatora i wprowadzeniu zmian należy powiadomić koordynatora mailowo, że LA jest gotowe do zaakceptowania. Zmian można dokonywać tylko w trakcie pierwszego miesiąca trwania semestru w uczelni partnerskiej. Późniejsze zmiany nie będą możliwe i jest to nowa zasada wprowadzona odgórnie przez Unię Europejską.POWRÓT


Przed powrotem do kraju, należy wydrukować zaakceptowane LA, uzyskać na nim wymagane podpisy i wraz z zaświadczeniem o odbyciu studiów przedstawić w BWZ. Wykaz uzyskanych ocen jest podstawą do zaliczenia roku na MIM. Student przedstawia koordynatorowi Erasmus swój wykaz ocen lub przesyła mailem jego skan. Wówczas w Usosweb pojawia się możliwość wprowadzenia ocen do systemu USOS. Po zaakceptowaniu w USOS ocen przez koordynatora student składa w Sekcji Studenckiej oryginał wykazu ocen. Należy także udać się do BWZ.