Technologie Informacyjne

Materiały

Zaliczenie ćwiczeń

Sprawdzian końcowy 05.06.2019

Zadania na ćwiczenia

 1. ćwiczenia 1
 2. ćwiczenia 2
 3. ćwiczenia 3
 4. ćwiczenia 4
 5. ćwiczenia 5
 6. ćwiczenia 6
 7. ćwiczenia 7
 8. ćwiczenia 8
 9. ćwiczenia 9
 10. ćwiczenia 10
 11. ćwiczenia 11
 12. ćwiczenia 12
 13. ćwiczenia 13
 14. ćwiczenia 14

  © Ewa Madalińska-Bugaj