Rozmaitości Zespolone

Egzamin ustny jest w sali 3130
Pytania na egzamin ustny

 • Plan wykładu
 • Zadania na ćwiczenia
 • Proponowane tematy esejów

  LITERATURA

 • D. Huybrechts: Complex geometry. An introduction (2005)
 • Mark A. de Cataldo: Lectures on the Hodge theory of projective manifolds (jest wydanie książkowe)
 • S. S. Chern: Complex Manifolds without Potential Theory
 • P. Griffiths, J. Harris: Principles of algebraic geometry.

  Zasady zaliczenia: 30pt ćwiczenia, 30pt esej lub egzamin pisemny, 30pt egzamin ustny. Trzeba zdobyć conajmniej 50pt.
 • Pytania na egzamin ustny

  Strona główna