Aplikacje WWW

Termin i miejsce

Zajęcia odbywają się:

  1. w każdą środę, w godz. 8:30-10:00,
  2. w każdy piątek, w godz. 12:15-13:45,
  3. w każdy piątek, w godz. 14:15-15:45

w sali 2044.

Zasady zaliczania

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu, należy zaliczyć wszystkie trzy zadania zaliczeniowe. Będą one oceniane binarnie (zal/nzal).

Przebieg zajęć

Django cz. 2 (termin oddawania: 20 maja)

Użyteczne materiały:

Django cz. 1 (termin oddawania: 15 kwietnia)

Użyteczne materiały:

JavaScript (termin oddawania: 9 marca)

Użyteczne materiały: