Zajęcia

Obecnie nie prowadzę żadnych zajęć.

Archiwum zajęć

 • Aplikacje WWW (laboratorium, semestr letni 2011/2012)
  średnia ogólna ocena zajęć: 5.79 (obliczona z 14 ankiet)
 • Systemy operacyjne (ćwiczenia i laboratorium, semestr zimowy 2011/2012)
  średnia ogólna ocena ćwiczeń: 5.00 (obliczona z 5 ankiet)
  średnia ogólna ocena laboratorium: 3.80 (obliczona z 5 ankiet)
 • Aplikacje WWW (laboratorium, semestr letni 2009/2010)
  średnia ogólna ocena zajęć: 5.33 (obliczona z 3 ankiet)
 • Wstęp do biologii obliczeniowej (laboratorium, semestr letni 2009/2010)
  średnia ogólna ocena zajęć: 5.00 (obliczona z 2 ankiet)
 • Aplikacje WWW (laboratorium, semestr letni 2008/2009)
  średnia ogólna ocena zajęć: 6.00 (obliczona z 4 ankiet)
Zajęcia były oceniane w skali od 1 do 7. Zachęcam do wypełniania ankiet, są one ważne.