Aplikacje WWW

Termin i miejsce

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek, w godz. 10:15-11:45, w sali 2043.

Zasady zaliczania

W czasie trwania zajęć będzie pięć zadań zaliczeniowych cząstkowych (w tym jedno poprawkowe). Każde z nich będzie miało swój termin oddawania. Oprócz tego do zrealizowania będzie zadanie końcowe.

Zadanie końcowe może być (do wyboru):

Aby być dopuszczonym do egzaminu, należy zaliczyć cztery zadania zaliczeniowe z pięciu i oddać zadanie końcowe przed egzaminem. Szczegóły określa wykładowca. Zadanie końcowe oceniane jest binarnie.

Przebieg zajęć

Porady ogólne

Rozwiązania zadań należy wysyłać mi mailem.

Zadanie piąte, poprawkowe (termin oddawania: przed egzaminem w I terminie)

Treść zadania.

Zadanie czwarte (termin oddawania: 6 czerwca)

Treść zadania.

Użyteczne materiały:

Zadanie trzecie (termin oddawania: 19 kwietnia)

Treść zadania.

Użyteczne materiały:

Zadanie drugie (termin oddawania: 22 marca)

Treść zadania.

Użyteczne materiały:

Zadanie pierwsze (termin oddawania: 8 marca)

Należy zrealizować sudoku w jQuery połączone z działającymi po stronie serwera skryptami PHP. Klient (skrypt działający po stronie przeglądarki) pobiera z serwera łamigłówkę do rozwiązania w postaci JSONa. Łamigłówka powinna być wylosowana z zakodowanego na stałe niewielkiego zbioru. Po rozwiązaniu zadania przez użytkownika klient wysyła do serwera JSONa (o analogicznej postaci) w celu sprawdzenia.

Serwer sprawdza łamigłówkę wprost, tj. przez sprawdzenie zgodności rozwiązania z regułami sudoku. Wynik sprawdzenia jest pobierany przez klienta i prezentowany użytkownikowi. Należy przewidzieć możliwość ponownego wysyłania rozwiązania źle rozwiązanego zadania. Nie ma logowania, serwis można oszukać podsyłając do sprawdzenia rozwiązanie innego zadania niż się dostało, ale tym zajmiemy się później.

Rozwiązania należy wysyłać mi mailem w postaci spakowanej (tar.gz, tar.bz2, zip).

Użyteczne materiały: