Aplikacje WWW

Termin i miejsce

Zajęcia odbywają się w każdą środę, w godz. 16:15-17:45, w sali 3041.

Zasady zaliczania

Podstawą zaliczenia jest oddawanie rozwiązań zadań pojawiających się na kolejnych zajęciach. Należy to zrobić przed kolejnymi zajęciami. Można nie oddać co najwyżej dwóch rozwiązań.

Oceniany jest ostateczny projekt pod koniec semestru. Ocena z projektu wlicza się do końcowej oceny z przedmiotu.

Przebieg zajęć

Szczegóły dotyczące zaliczenia

Aplikację należy dostarczyć mi mailem w postaci spakowanej (np. tar.gz). Powinna ona dać się uruchomić na students; jeśli trzeba coś doinstalować, to proszę o tym napisać. Będę próbował utworzyć bazę danych od zera przy użyciu "python manage.py syncdb". Jeśli trzeba zrobić coś więcej, to też proszę to zaznaczyć, lub dołączyć skrypt, który to zrobi.

Ocenę z laboratorium będę wystawiał po krótkiej (5-10 minut) rozmowie, na którą zapraszam w pierwszym tygodniu sesji bądź też wcześniej, np. na ostatnich zajęciach. Można zaproponować dzień lub dokładny termin mailem. W przypadku osób, które już pokazywały mi powstający projekt, mogę uznać, że rozmowa nie jest konieczna.

6 maja 2009

Treść projektu zaliczeniowego: ZadanieZaliczeniowe. Termin oddawania: 7 czerwca o północy. W przypadku późniejszego oddania, ocena z zadania podlega obniżeniu o 1.

29 kwietnia 2009

Kontynuacja zadania z poprzedniego tygodnia. Termin oddawania (przedłużony): 10 maja. Można (i należy) zrezygnować z realizacji podzadania 5, tj. dołączenia zewnętrznych aplikacji.

Podzadania 0-4 należy zrealizować dla jakiegoś spójnego kawałka tworzonego serwisu, zawierającego przynajmniej 2 tabele (np. wpisy na blogu + kategorie wpisów, wpisy na blogu + komentarze, użytkownicy + historia statusów itp.).

22 kwietnia 2009

Zadanie na dzisiejsze zajęcia: ScenariuszZajec8.

8 kwietnia 2009

Rozwiązania dwóch pierwszych zadań z kolokwium.

Zadanie na dzisiejsze zajęcia (termin oddawania: 26 kwietnia): ScenariuszZajec7. Biblioteka urllib2 jest zainstalowana na students. Należy samodzielnie zainstalować BeautifulSoup, koniecznie w wersji 3.0.7a. W tym celu trzeba go pobrać i po rozpakowaniu wykonać python setup.py install --user.

W celu poprawnej obsługi polskich znaków diakrytycznych, należy na początku pliku z programem umieścić linię

# -*- coding: utf-8 -*-
– wówczas instrukcja print 'Witaj świecie' nie zakończy się błędem SyntaxError: Non-ASCII character '\xc5'.

Polecam Instant Python, jeśli komuś obca jest składnia Pythona.

1 kwietnia 2009

Zadanie na dzisiejsze zajęcia: ScenariuszZajec6.

25 marca 2009

Zadanie na dzisiejsze zajęcia: ScenariuszZajec5.

18 marca 2009

Zadanie na dzisiejsze zajęcia: ScenariuszZajec4.

11 marca 2009

Kontynuacja zadania z poprzedniego tygodnia.

Na zajęcia 18 marca trzeba będzie wykonać statyczny serwis zgodnie ze scenariuszem, w szczególności zawierający co najmniej trzy strony spośród podanych, jak również trzy arkusze stylów.

Jak zdefiniować alternatywny arkusz stylów? http://www.alistapart.com/articles/alternate/

4 marca 2009

Zadanie na zajęcia dzisiejsze i za tydzień: ScenariuszZajec3.

Na zajęcia 11 marca należy wykonać co najmniej stronę główną i najważniejsze rzeczy w jednym arkuszu CSS. Należy przesłać mi link do tworzonego serwisu.

25 lutego 2009

Zadanie na dzisiejsze zajęcia: ScenariuszZajec2.

18 lutego 2009

Zadanie na dzisiejsze zajęcia: ScenariuszZajec1.