Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Rejestracje na przedmioty


Informacje ogólne:

Na przedmioty prowadzone przez WMIM należy rejestrować się samodzielnie przez wydziałowy USOSWeb: http://usosweb.mimuw.edu.pl (jedyne wyjątki to przedmioty obowiązkowe dla I semestru I roku studiów licencjackich (z wyjatkiem WF), I semestru I roku studiów magisterskich oraz seminaria magisterskie dla kontynuujących).

Terminy rejestracji na MIM znajdziesz w kalendarzu rejestracji.

Powinieneś tak wybierać przedmioty, aby spełnić wszystkie wymagania etapowe wynikające z planu studiów. Wymagania te mogą dotyczyć konkretnych (wskazanych z nazwy) przedmiotów, które trzeba zaliczyć na danym roku studiów lub przedmiotów do wyboru (w tym przypadku powinieneś zgromadzić wskazaną liczbę punktów ECTS z poszczególnych grup przedmiotów: fakultatywnych/obieralnych, ogólnouniwersyteckich, humanistyczno-społecznych, WFów itp).

Zajęcia prowadzone w różnych potokach nie różnią się od siebie poziomem trudności, a jedynie osobą wykładowcy. Zajęcia „z gwiazdką” widoczną przy ich kodzie różnią się od podstawowych rozszerzonym programem nauczania. Ich zaliczenie daje tyle samo punktów ECTS co zaliczenie zajęć zwykłych. Studenci zarejestrowani na przedmiot „gwiazdkowy" mogą przenieść się na przedmiot "bez gwiazdki" (lub odwrotnie) uzyskując zgody koordynatorów obu przedmiotów i składając podanie do Dziekana z numerem grupy, do której przechodzą.

Rejestrując się na przedmioty konkretnego roku lub semestru musisz także pamiętać o przedmiotach powtarzanych, jeśli uzyskałeś wpis warunkowy.

Rejestracje na lektoraty, wychowanie fizyczne i zajęcia ogólnouniwersyteckie odbywają się przez stronę https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?r=1, harmonogram rejestracji. Do zapisania się na te przedmioty będziesz potrzebował żetonów, które są przydzielane na początku studiów.

Rodzaje tur

W rejestracji podstawowej (w pierwszej turze) wybierasz tylko przedmioty, bez wskazania terminów zajęć. Po ogłoszeniu wyników, jeśli zostałeś zarejestrowany na przedmiot, zaznaczasz swoje preferencje co do terminów zajęć w grupach ćwiczeniowych i laboratoryjnych (tura rejestracji do grup). Po zakończeniu przydziału do grup odbywa się internetowa giełda, która pozwala na ewentualną zamianę miejsc (o ile znajdziesz chętną do tego osobę). Zmiany przydziałów do grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych są też dokonywane przez koordynatorów przedmiotów w czasie trwania dedykowanych termu tur (koordynowane tury zmiany przydziałów do grup).

Jeżeli po zakończeniu rejestracji podstawowej na zajęciach pozostają wolne miejsca, można zarejestrować się na nie w turze bezpośredniej rejestracji na przedmioty i do grup ćwiczeniowych (BRDG);

Jeśli ważne i niezależne od Ciebie przeszkody sprawiły, że nie udało Ci się zarejestrować na zwykłych zasadach, Twoją ostatnią szansą jest prośba  o administracyjne dorejestrowanie na zajęcia po uzyskaniu zgody prowadzących je wykładowców i prodziekana ds. studenckich. (Uwaga - zgoda koordynatora przedmiotu, nie gwarantuje dopisania do zajęć). Podania składa się dopiero po zakończeniu tur rejestracyjnych, wysyłając je, we wskazanym przez KJD terminie, na adres: rejestracje@mimuw.edu.pl

Rejestracje na przedmioty nieobowiązkowe

Poza przedmiotami wymaganymi do zaliczenia na Twoim aktualnym roku studiów, możesz rejestrować się również na przedmioty wyższych lat oraz przedmioty z innych kierunków i wydziałów (w tym ostatnim przypadku obowiązują Cię terminy i zasady obowiązujace na wydziale oferującym przedmiot).

Przedmioty matematyczne, bioinformatyczne oraz obieralne przedmioty informatyczne są dostęne już od pierwszej tury rejestracji dla wszystkich studentów MIM oraz studentów MISMaP z kierunkami głównymi matematyka lub informatyka.

W pierwszej turze rejestracji dostęp do informatycznych przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dla Machine Learning mają tylko studenci kierunków, dla których są one przeznaczone. Pozostali studenci MIM zyskują dostęp do wolnych miejsca na tych przedmiotach w turze BRDG. W tej samej turze dostęp do wszystkich przedmiotów oferowanych przez MIM (w miarę wolnych miejsc) uzyskują studenci MISMaP (niezależnie od kierunku głównego) oraz kognitywistyki.

Wyrejestrowanie i opłaty

W ciagu pierwszych trzech tygodni zajęć możesz się z nich wyrejestrować samodzielnie (kliknięcie na czerwony koszyczek w koszyku rejestracji w USOSWeb) lub z pomocą sekcji studenckiej.

Po upływie tego terminu możesz zrezygnować z zaliczenia przedmiotu jeśli zostały zmienione terminy prowadzenia zajęć, osoba prowadzącego lub zasady zaliczania. Rezygnację powinieneś zgłosić w USOSwebie (moduł: podania) w ciągu 14 dni od takiej zmiany.

W pozostałych przypadkach możesz zrezygnować z zaliczenia przedmiotu do dnia określonego w organizacji roku akademickiego jako „termin rezygnacji z zaliczania przedmiotu” w danym semestrze ale prawo to przysługuje tylko jeden raz na danym poziomie studiów (licencjat/magisterium); Rezygnację należy wykonać samodzielnie w USOSwebie w module „podpięcia”. Po upływie terminu rezygnacji z zaliczania przedmiotu nie możesz już wycofać rezygnacji. Złożenie rezygnacji z zaliczenia przedmiotu powoduje, że nie będziesz musiał płacić za jego niezaliczenie.

Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu nie zmienia wymagań dotyczących zaliczenia etapu. Oznacza to, że jeśli zrezygnujesz z zaliczenia przedmiotu obowiązkowego dla Twojego etapu studiów, to nie otrzymujesz za niego żadnych punktów, tracisz możliwość bezwarunkowego zaliczenia etapu, a przedmiot i tak będziesz musiał później zaliczyć. Rezygnacja z zaliczania przedmiotu nie zmienia także liczby punktów ECTS wymaganych do warunkowego zaliczenia etapu.

Rezygnacja z zaliczenia lektoratu czy WF nie powoduje zwrotu wydanych przy rejestracji żetonów.

Za niezaliczone przedmioty będzie pobrana opłata.