You are not logged in | Log in
Return to the list of seminars

Seminar of Probability Group

Weekly research seminar


Organizers

Information

Thursdays, 12:15 p.m. , room: 3160

Home page

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

List of talks

 • Oct. 21, 2004, 12:15 p.m.
  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
  Oszacowania momentów chaosów gaussowskich
  Omówimy problem oszacowania momentów chaosów gaussowskich. Znane do tej pory precyzyjne szacowania dla chaosów rzędu 3 i wyżej wymagają użycia supremów pewnych procesów empirycznych. Sformułujemy hipotezę mówiącą, że momenty chaosów gaussowskich są równoważne pewnej deterministycznej …

 • Oct. 14, 2004, 12:15 p.m.
  Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
  O związkach między chaosem gaussowskim i rademacherowym
  Omówię zagadnienia, które w naturalny sposób pojawiły się w badaniach z dziedziny analizy harmonicznej na kostce dyskretnej. Ryan O'Donnell i Elchanan Mossel zauważyli, że pewne wyniki z tej dziedziny można by stosunkowo łatwo otrzymać, jeśli …

 • April 22, 2004, 12:15 p.m.
  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
  Nierówność silnego i słabego typu dla martyngałów gaussowskich oraz nierówność silnego typu dla pewnej nowej dominacji
  Udowodnimy, że zachodzą nierówności silnego i słabego typu dla martyngałów gaussowskich M, N takich, że dla n=1,2,3,... mamy E(d_n^2|F_{n-1}) <= E(e_n^2|F_{n-1}), n=1,2,3,... gdzie (d_n), (e_n) oznaczają ciągi różnic martyngałów M, N odpowiednio. Ponadto udowodnimy nierówność …

 • April 15, 2004, 12:15 p.m.
  Paweł Wolff (Uniwersytet Warszawski)
  Oszacowania momentów sum niezależnych zmiennych losowych a metoda hiperkontrakcji
  W ramach referatu zamierzam dokonać przeglądu wyników dotyczących oszacowań momentów sum niezależnych zmiennych losowych. Konkretniej chodzi o nierówności typu |S_n|_p <= c_1(p) |sup_{1<=k<=n} |X_k||_p + c_2(p) |S_n|_1, gdzie (X_k) jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych o …

 • March 25, 2004, 12:15 p.m.
  Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
  Zastosowania miar majoryzujących
  Postaram się omówić możliwe uogólnienia klasycznych rezultatów dotyczących ograniczoności procesów stochastycznych. Pokażę wariant oszacowania przez miary majoryzujące, gdy proces kontrolowany jest przez wiele funkcji Younga. Następnie zamierzam udowodnić warunek dostateczny dla ograniczoności gaussowskich chaosów wymiaru …

 • March 18, 2004, 12:15 p.m.
  prof. Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
  Miary majoryzujące i metryki minoryzujące.
  W referacie przedstawimy wyniki podające warunki na to by dla zadanej funkcji Younga $\Phi$ istniała silniejsza metryka $\rho$ (podamy sposob jej konstrukcji) o własności: dla dowolnego procesu $(X_t, t \in T)$ określonego na przestrzeni metrycznej …

 • March 11, 2004, 12:15 p.m.
  Radosław Adamczak (IM PAN)
  PIL) dla U-statystyk rzędu 2 o wartościach w przestrzeni Hilbert
  Dla rzeczywistych U-statystyk rzędu 2 od pewnego czasu znane są warunki konieczne i dostateczne na zachodzenie PIL. Wykażę, że analog tych warunków dla przestrzeni Hilberta pociąga PIL, jednak nie jest warunkiem koniecznym. Przedstawię także warunki …

 • Feb. 26, 2004, 12:15 p.m.
  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
  Porównanie norm Orlicza martyngałów słabo dominowanych, ciąg dalszy

 • Feb. 19, 2004, 12:15 p.m.
  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
  Porównanie norm Orlicza martyngałów słabo dominowanych
  Niech M, N będą dwoma martyngałami o wartościach w przestrzeniach Hilberta, takimi, że N słabo dominuje M. Niech F będzie rosnącą funkcją wypukłą na półprostej dodatniej, a |.| - normą Orlicza wyznaczoną przez tę funkcją. …

 • Feb. 12, 2004, 12:15 p.m.
  prof. Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
  Splot procesów gaussowskich z semimartyngałami
  W referacie udowodnimy że splot niezależnych procesów, z których jeden jest ciągłym stacjonarnym procesem gaussowskim a drugi semimartyngałem jest procesem ciągłym. Jest to ugólnienie wyniku referowanego na posiedzniu w dniu 9 X 2004 r. Uogólnienie …

 • Jan. 15, 2004, 12:15 p.m.
  Jan Obłój (Uniwersytet Warszawski)
  Zagadnienia optymalnego stopowania a problem Skorohoda
  W referacie przedstawię skrótowo rozwiązanie następującego problemu stopowania: niech $X$ będzie dyfuzją nieograniczoną, $S$ jej procesem maksimum, a $f,c$ dwoma funkcjami klasy $C^1$, znaleźć $V=\sup_T E[f(S_T)-\int_0^T c(X_s)ds]$, gdzie supremum jest brane po wszystkich momentach stopu …

 • Dec. 18, 2003, noon
  Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
  Dyfuzje ułamkowe na przestrzeniach metrycznych i twierdzenie Bourgaina-Brezisa-Mironescu
  Jeżeli na przestrzeni metrycznej X istnieje dyfuzja ułamkowa (proces Markowa, którego gęstość przejścia spełnia własność "słabego skalowania"), to przestrzeń ta posiada wiele własnosci pokrewnych przestrzeni Euklidesowej. W szczególności przenosi się na nią twierdzenie Bourgaina-Brezisa-Mironescu mówiące, …

 • Dec. 11, 2003, 12:15 p.m.
  Tomasz Bojdecki (Uniwersytet Warszawski)
  Zbieżność fluktuacji "procesów przebywania" układów cząstek
  W chwili t=0 mamy w R^d standardowy poissonowski układ cząstek, które następnie poruszają się niezależnie, zgodnie ze standardowym procesem alfa-stabilnym. Ponadto, po czasie wykładniczym cząstka albo ginie albo, z prawdopodobieństwem 1/2, rozszczepia się na dwie, …

 • Nov. 25, 2003, 3:15 p.m.
  Piotr Sniady (Uniwersytet Wroclawski)
  Mild introduction to free probability
  Free probability theory was initiated around 1985 by Voiculescu in order to answer some questions concerning certain von Neumann algebras. Today is a self--standing mathematical theory with fascinating links to topics such as random matrices, …

 • Nov. 20, 2003, 12:15 p.m.
  Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska)
  Własność Matsumoto-Yor'a
  W 1998 roku Matsumoto i Yor, badając funkcjonały wykładniczego ruchu Browna, odkryli przekształcenie zachowujące niezależność zmiennych losowych o rozkładach GIG i gamma (własność MY). W 2000 roku otrzymano macierzową wersję tej własności (dla rozkładu Wisharta …