You are not logged in | Log in
Return to the list of seminars

Seminar of Probability Group

Weekly research seminar


Organizers

Information

Thursdays, 12:15 p.m. , room: 3160

Home page

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

List of talks

 • March 10, 2005, 12:15 p.m.
  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
  być może nie ostatnia
  Odczyt będzie kontynuacją referatu z października 2004 roku. Pokażemy, że sformułowana wówczas hipoteza dotycząca szacowania momentów wielowymiarowych chaosów gaussowskich jest spełniona dla chaosów rzędu trzy, a dla wyższych rzędów zachodzi modulo pewne czynniki logarytmiczne. Jednym …

 • March 3, 2005, 12:15 p.m.
  Anna Rusinek (Uniwersytet Warszawski)
  Nierówności maksymalne dla sum niezależnych zmiennych losowych
  W przypadku gdy martyngał jest sumą niezależnych zmiennych losowych, stałą 4 w nierówności Dooba można nieznacznie polepszyć

 • March 3, 2005, 12:15 p.m.
  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
  Metoda Burkholdera dla nierówności maksymalnych
  Zaprezentuję rozszerzenie metody Burkholdera, pozwalające dowodzić nierówności wiążące momenty martyngału, jego funkcji kwadratowej oraz jego funkcji maksymalnej.

 • Feb. 24, 2005, 12:15 p.m.
  Piotr Miłoś (Uniwersytet Warszawski)
  O gaussowskich procesach Markowa
  Problem stwierdzenia czy dany proces stochastyczny jest procesem Markowa może być trudny. Jednakże w przypadku procesów gaussowskich da się podać proste kryterian sprawdzania markowskości. W moim referacie przedstawię dwa takie kryteria korzystające z funkcji przejścia …

 • Feb. 17, 2005, 12:15 p.m.
  Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
  Twierdzenie o miarach majoryzujących
  Zamierzam udowodnić twierdzenie o ograniczoności trajektorii procesów stochastycznych na dowolnej przestrzeni metrycznej. Wynik, który otrzymam jest uogólnieniem pewnych rezultatów otrzymanych przez Talagranda.

 • Jan. 20, 2005, 12:15 p.m.
  Paweł Wolff (Uniwersytet Warszawski)
  Hiperkontraktywność zmiennych losowych dyskretnych
  W swoim referacie bedę rozważał własność hiperkontrakcji dyskretnych zmiennych losowych o skończonej liczbie atomów. Podam optymalne (z dokładnością do czynnika uniwersalnego) stałe hiperkontrakcji dla takich zmiennych losowych oraz pokażę, że zmienne dwupunktowe są przypadkiem ekstremalnym. …

 • Jan. 13, 2005, 12:15 p.m.
  John Noble (Linkoping University, Sweden)
  The Directed Polymer in a Random Environment: Results for Mean Squared Displacement and Thermal Fluctuations
  This talk discusses a continuous space/time analogue of the classical Directed Polymer problem. The superdiffusive behaviour is discussed for one 'space' dimension. The analysis also yields interesting behaviour for the 'termal fluctuations'.

 • Jan. 6, 2005, 12:15 p.m.
  Radosław Adamczak (IM PAN)
  Nierówności logarytmiczne Sobolewa i koncentracja miary dla funkcji wypukłych i chaosów.
  W pierwszej części referatu zaprezentuję pewną klasę miar probabilistycznych na prostej, spełniających logarytmiczną nierówność Sobolewa dla gładkich funkcji wypukłych, a niekoniecznie dla wszystkich funkcji gładkich. Jako wniosek, poprzez tensoryzację i argument Herbsta, otrzymamy nierówności koncentracyjne …

 • Dec. 16, 2004, 12:15 p.m.
  Tomasz Bojdecki (Uniwersytet Warszawski)
  Jeszcze raz o granicach procesów przebywania: dokończenie panoramy.
  Powiem o granicach fluktuacji procesów przebywania poissonowskiego układu cząstek wykonujących standardowy ruch $\alpha$-stabilny z binarnym rozgałęzianiem, gdy przyspiesza się czas. W zależności od wymiaru otrzymuje się wyniki jakościowo różne. Naszkicuję dowody, kładąc nacisk na fakt, …

 • Dec. 9, 2004, 12:15 p.m.
  Joanna Jaroszewska (Uniwersytet Warszawski)
  Od fraktali i iterowanych układów funkcyjnych do operatorów Markowa - przegląd wyników i metod.
  W moim wystąpieniu chciałabym przedstawić przykładowe wyniki i metody teorii operatorów Markowa, tj. operatorów opisujących ewolucje miar. Najpierw omówię ważny przykład - operatory Markowa generowane przez iterowane układy funkcyjne. W szczególnym przypadku operator taki przypisuje …

 • Dec. 2, 2004, 12:15 p.m.
  Jan Obłój (Uniwersytet Warszawski)
  Max-martyngały - próba charakteryzacji oraz zastosowania
  W referacie omówię klasę martyngałów postaci $H(B_t, \sup_{s\leq t} B_s)$ czyli funkcja of ruchu Browna i jego supremum. Dla funkcji gładkich pełna charakteryzacja jest prosta, a otrzymywane martyngały mają ładne zastosowania. Jest również odpowiednik dyskretny, …

 • Nov. 25, 2004, 12:15 p.m.
  Rafał Latała i Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
  O latających spodkach i oszacowaniach miar gaussowskich jednokładnych obrazów środkowosymetrycznych ciał wypukłych zawierających kulę euklidesową o ustalonym promieniu
  Niech $K$ będzie wypukłym środkowosymetrycznym zbiorem o mierze gaussowskiej co najwyżej 1/2. Zajmiemy się problemem szacowania miary zbioru $tK$ dla $t<1$. Ogólnie wiadomo, że miara ta maleje jak $t$ i oszacowania tego nie można polepszyć. …

 • Nov. 18, 2004, 12:15 p.m.
  Anna Talarczyk (Uniwersytet Warszawski)
  Rozkłady o skończonym zakresie pewnych funkcji dodatnio określonych
  Niech \Lambda będzie zbiorem otwartym w R^d (dopuszczamy też przypadek \Lambda=R^d) i niech v będzie dwuliniowym funkcjonałem dodatnio określonym na D(\Lambda) (f. gładkie o nośniku zwartym, zawartym w \Lambda), tj. v(f,f)>0 dla każdego f z …

 • Nov. 4, 2004, 2:15 p.m.
  Dario Cordero-Erausquin (Université de Marne la Valle)
  Some applications of mass transport in geometric functional analysis
  This talk is about Brunn-Minkowski, log-Sob and Sobolev ineqalities by mass transport.

 • Oct. 28, 2004, 12:15 p.m.
  Giovanni Peccati (Université Paris VI)
  Central Limit Theorems on Wiener space: diagram formulae, stochastic time-changes and quadratic functionals
  We present necessary and sufficient conditions, to have that a sequence of multiple stochastic Wiener-Itô integrals converge in law towards a standard Gaussian random variable. These results are obtained through a classic result of stochastic …