You are not logged in | Log in
Return to the list of seminars

Seminar of Probability Group

Weekly research seminar


Organizers

Information

Thursdays, 12:15 p.m. , room: 3160

Home page

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

List of talks

 • Nov. 10, 2005, 12:15 p.m.
  Anna Talarczyk (Uniwersytet Warszawski)
  Twierdzenia graniczne dla fluktuacji procesu przebywania układów gałązkowych i własności procesów granicznych
  Odczyt będzie związany z wynikami zaprezentowanymi w ubiegłym tygodniu. Zostaną przedstawione szkice niektórych dowodów. Rozważa się układ cząstek, którego stan początkowy dany jest przez miarę losową Poissona, cząstki poruszają się niezależnie standardowym ruchem alfa-stabilnym oraz …

 • Nov. 3, 2005, 12:15 p.m.
  Luis G. Gorostiza (Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del IPN, Meksyk)
  Occupation time fluctuations of some particle systems

 • Oct. 27, 2005, 12:15 p.m.
  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
  Oszacowania momentów chaosów gaussowskich - część trzecia (ostatnia)
  Odczyt będzie kontynuacją referatów z roku akademickiego 2004/05. Sformułowana wówczas hipoteza dotycząca szacowania momentów chaosów gaussowskich okazuje się być prawdziwa dla chaosów dowolnego rzędu. Omówiona będzie główna idea dowodu, oparta na szacowaniu norm pewnych losowych …

 • Oct. 20, 2005, 12:15 p.m.
  Jakub Onufry Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski)
  Rodzaj Centralnego Twierdzenia Granicznego dla uogólnionych kul Orlicza
  W referacie przedstawię nurt badań nad uogólnieniem Centralnego Twierdzenia Granicznego na przypadek zmiennych losowych będacych kolejnymi współrzędnymi wektora losowego o gęstości jednostajnie rozłożonej na wysokowymiarowym ciele wypukłym. W szczególności przedstawię wyniki pokazujące pewną formę Centralnego …

 • Oct. 13, 2005, 12:15 p.m.
  Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
  Regularność trajektorii procesów stochastycznych
  W referacie zamierzam przedstawić wyniki dotyczące badania regularności trajektorii ogólnych procesów stochastycznych (definiowanych na zwartej przestrzeni metrycznej). Zamierzam uogólnić wyniki otrzymane przez Kwapienia i Rosińskiego dla procesów o przyrostach typu gaussowskiego. W szczególności pokażę jak …

 • Oct. 6, 2005, 12:15 p.m.
  Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
  Nierówność Klassa-Nowickiego - nowy dowód i nowe wnioski
  W czasie krótkiego odczytu będzie przedstawiony nowy prosty dowód nierowności Klassa-Nowickiego dotyczącej sum niezależnych zmiennych losowych oraz wyprowadzone nowe wnioski (według pracy : Klass, Nowicki "An optimal bounds on the tail of the number of …

 • May 12, 2005, 12:15 p.m.
  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
  Pewne uogólnienie nierówności Hoeffdinga
  Celem odczytu jest przedstawienie kilku oszacowań dotyczących odchyleń martyngału poprzez odchylenia sum niezależnych zmiennych Bernoulliego, przy założeniu ograniczoności przyrostów martyngału.

 • May 5, 2005, 12:15 p.m.
  Leszek Słonimski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Całka stochastyczna względem ułamkowego ruchu Browna

 • April 28, 2005, 12:15 p.m.
  Katarzyna Pietruska Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
  Oszacowanie funkcji przejścia dla pewnych procesów dyfuzyjnych
  Odczyt dotyczy oszacowań dla funkcji przejścia dla pewnych procesów Markowa na przestrzeniach metrycznych i ich związków z dyfuzyjnością procesu. Podajemy warunki wystarczające na to, by rozważany proces był dyfuzją, a następnie dowodzimy, że słabsze początkowo …

 • April 21, 2005, 12:15 p.m.
  Radosław Adamczak (IMPAN)
  Oszacowania momentów dla U-statystyk
  W pierwszej części referatu przedstawię oszacowania momentów kanonicznych U-statystyk o wartościach w przestrzeniach Banacha przez wartości oczekiwane supremów pewnych procesów empirycznych, będące odpowiednikiem nierówności Borella oraz Arconesa, Gine dla chaosów gaussowskich. W kolejnej części pokażę …

 • April 14, 2005, 12:15 p.m.
  Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
  Ograniczoność ciągu całek stochastycznych
  Podamy pewne warunki na ciąg funkcji deterministycznych zdefiniowanych na odcinku I = [0,1] dostateczne na to by ciąg ($\int_I f_n(t)dX(t)$ ) był p.n ograniczony.

 • April 7, 2005, 12:15 p.m.
  Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
  O pewnej nierówności Temliakowa dotyczącej symetrycznego schematu Bernoulliego.
  Podamy wzmocnienie (z prostszym dowodem ) nierówności Temliakowa, a mianowicie pokażemy, że dla dowolnych $n,t>O$ oraz liczb rzeczywistych $\lambda_i$ zachodzi $P(|\sum_{i=1}^n \lambda_i\epsilon_i - 1/2|>t)> exp(-24nt - 6ln8)$$ gdzie $\epsilon_i$ - ciąg niezależnych zmiennych losowych o …

 • March 31, 2005, 12:15 p.m.
  Rafał Łochowski (Uniwersytet Warszawski)
  Oszacowania momentów chaosów generowanych przez symetryczne zmienne losowe z logarytmicznie wklęsłymi ogonami
  Podczas odczytu zostanie zaprezentowane uogólnienie na przypadek dowolnych zmiennych symetrycnych z logarytmicznie wklęsłymi ogonami wyników Arconesa i Gine dotyczących szacowania momentów chaosów gaussowskich. Podane zostaną również pewne oszacowania polegające na porównaniu z momentami chaosów rademacherowych.

 • March 24, 2005, 12:15 p.m.
  Jan Obłój (Uniwersytet Warszawski)
  O pewnych rodzinach martyngałów, funkcji ruchu Browna i jego procesów maksimum, minimum oraz czasu lokalnego, oraz ich zastosowaniach.
  Podczas referatu przedstawię pewne niedawne wyniki związane z martyngałami lokalnymi postaci: $H(M_t,S_t,I_t,L_t)$ gdzie M jest ciągłym martyngałem lokalnym, a S, I, L są odpowiednio jego maksimum, minimum oraz czasem lokalnym w zerze. Z jednej strony …

 • March 17, 2005, 12:15 p.m.
  Nigel Kalton (Uniwersity of Missouri-Columbia)
  Decoupling in quasi-Banach spaces
  We will discuss decoupling inequalities for U-statistics and chaoses with values in quasi-Banach spaces. It turns out that a wide class of spaces posess decoupling property (all so-called natural spaces). We will however show two …