Data visualizations

Wybory samorządowe 2018 - wizualizacja danych przy użyciu języka Python

Krótki opis jak wygenerować wizualizacje kartograficzne przy użyciu Pythona i biblioteki GeoPandas

Sample service usage visualization with Bokeh