Matematyczne metody semantyki

Lektura monograficzna
semestr letni 2012-13


Materialy do wykładu (po polsku):

0. Skrypt do rachunku lambda, zwłaszcza rozdziały 8, 10-12, 17-21.
1. Wręczałt 18 lutego: semantyka while-programów.
2. Dodatek o logice Hoare'a.
3. Obrazki z wykładów: 11 marca (pokaz, wydruk); 18 marca (pokaz, wydruk); 25 marca (pokaz, wydruk); 15 kwietnia (pokaz, wydruk).
4. Dodatek o modelu D-nieskończoność (25 marca ).
5. Dodatek o rachunku lambda CBN i CBV (8 kwietnia).
6. Dodatek o jezyku PCF (29 kwietnia).
7. Model D-nieskończoność jako model z filtrów (6 maja).
8. Wprowadzenie do kategorii (13 maja).


Prosta droga do paranoi