dr hab. Urszula Foryś, prof. UW


This page have also english version


Pracuję w Zakładzie Biomatematyki i Teorii Gier, jestem członkiem grupy zajmującej się modelowaniem nowotworów.

Główne zainteresowania

Ostatnie publikacje

  1. A delay-differential equation model of HIV related cancer-immune system dynamics, Math. Biosci. Engineering, 8 (2) 2011, 627-641 (z J. Poleszczukiem).
  2. Analysis of biochemical reactions models with delays, J. Math. Anal. Appl., 376 2011, 74-83 (z M. Bodnarem i J. Poleszczukiem).
  3. Analysis of the Hopf bifurcation for the family of angiogenesis models, J. Math. Anal. Appl., 382 2011, 180-203 (z M. Piotrowską).
  4. Negativity of delayed induced oscillations in a simple linear DDE, Appl. Math. Letters, 24 2011, 982-986 (z M. Bodnarem i J. Poleszczukiem).
  5. Stochastic Models of Gene Expression with Delayed Degradation, Bull. Math. Biol., 73 2011, 2231-2247 (z J. Miękiszem, J. Poleszczukiem i M. Bodnarem).


Hasła poprzedzone kropką oznaczają zainteresowania naukowe pracownika, po nich następuje co najwyżej pięć ważniejszych publikacji.

Dydaktyka
O mnie...
Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie
6. Europejski Kongres Matematyki: STS
Książki
Wszystkie publikacje