Urszula Forys

prof. dr hab. Urszula Foryś

kierownik Zakładu Biomatematyki i Teorii Gier
Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
Banacha 2, 02-097 Warszawa

nr pokoju: 5670
tel.: +48 22 55 44 567, fax: +48 22 55 44 300
e-mail: urszula@mimuw.edu.pl


This page has also english version

Jestem członkiem WARSZAWSKIEJ GRUPY BIOMATEMATYCZNEJ, zajmującej się modelowaniem dynamiki i terapii nowotworów.


Główne zainteresowania naukowe:

 • zastosowania matematyki w biologii i medycynie
  • modelowanie dynamiki nowotworów i terapii przeciwnowotworowych
  • modelowanie reakcji odpornościowej (różne typy infekcji, szczepienia, leki)
  • modele ekologiczne, epidemiologiczne i ekoepidemiologiczne
 • układy dynamiczne: skończenie i nieskończenie wymiarowe
 • równania różniczkowe zwyczajne z opóźnionym argumentem
 • równania funkcjonalno - różniczkowe
 • równania różnicowe

Curriculum Vitae

Opis osiągnięć naukowych


Najnowsze projekty:

Najciekawsze publikacje od 2015 roku:


Materiały dydaktyczne
Polskie Towarzystwo Matematyczne: Oddział Warszawski
Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce
Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie
Książki
Publikacje