Powrót do strony domowej

Strona ćwiczeń i laboratorium z Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki

Tematy ćwiczeń
3.10,10.10
Schemat klasyczny
17.10, 24.10
Prawdopodobieństwo warunkowe
31.10, 7.11
Niezależność wydarzeń
14.11
Zmienne losowe, rozkłady
21.11
Funkcje tworzące, wartość oczekiwana
28.11
Wariancja, problem kolekcjonera kuponów
5.12
Dystrybuanta, rozkłady ciągłe,nierówności Czebyszewa i Markowa. Kolokwium na wykładzie!!! (treść zadań)
12.12
Łańcuchy Markowa

Tematy laboratoriów
17.12
Podstawy języka R na podstawie skryptu autorstwa Mikołaja Rybińskiego
9.01
Kontynuacja podstaw R. Estymatory (skrypt do statystyki Marcina Muchy)
16.01
Wizualizacja danych w R, estymatory MLE
23.01
Zadanie zaliczeniowe
4.02
Termin prezentacji zadania zaliczeniowego

Materiały