Modele obliczeń

Semestr zimowy 2014/2015


Ćwiczenia: Wtorek, 10:15, sala 5820
Wykład:  Wtorek, 8:30, sala 5820

Uwaga: Do dyskusji ze studentami - zamiana miejscami ćwiczeń i wykładu

Prowadzący: dr Marcin Szczuka, szczuka_at_mimuw.edu.pl
Konsultacje - środy 10-12, pok. 1240, tel. 5544124


Zaliczenie przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez zaliczenie ćwiczeń i przystąpienie do egzaminu.

Egzamin będzie w formie otwartego testu i potrwa ok. 90 min. Przykład testu z poprzednich lat.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i zadania zaliczeniowego.


Slajdy do wykładu:

  1. Część 1 - Wprowadzenie