Warszawa 2019

Wykład obieralny na kierunku Informatyki, UW

Wykład dotyczy podstaw systemów uczących się. Przedstawione będą techniki uczenia indukcyjnego (czyli opartego o przykłady), m.i. metody drzew decyzyjnych, sieci neuronowych, klasyfikatorów Bayesowskie, SVM, itp., oraz nowocześne techniki takie, jak uczenia ze wzmocnieniem, deep learning, Clustering i GMM. Omawiane będą również historyczne i aktualne problemy oraz wyzwania dla systemów uczących się takie, jak problem uogólnienia i obciążenia (bias) klasyfikatorów, overfitting, problem wyboru modelu, selekcja cech, wyuczalność, itp.

Plan wykładu