Stefan Jackowski

Kontakt, USOSweb, Strona w Mathematical Genealogy Project


Zajęcia dydaktyczne i seminaria, Publikacje i materiały dydaktyczne, Członkostwo, Archiwum


Zajęcia w semestrze 2023L

·       Seminarium z Topologii Algebraicznej  (organizatorzy Andrzej Weber, Krzysztof Ziemiański)


Publikacje i inne linki

·       Publikacje matematyczne

·       Materiały dydaktyczne

·       Publikacje i opracowania dotyczące problemów szkolnictwa wyższego

·       Przestrzeń uniwersytetu

·       Kampusy, budynki, ogrody UW – opisy w USOSweb

·       Architekci i urbaniści Warszawy XX wieku w pracowni Bohdana Pniewskiego


Członkostwo

·       Komitety redakcyjne: Fundamenta mathematicae,   Journal of Homotopy and Related Structures

·       Polskie Towarzystwo Matematyczne (prezes w latach 2005-13)

·       European Mathematical Society (członek zarządu w kadencji 2017-2020, od 2021 przewodniczący Komisji Etyki EMS)

·       Fundacja im. Andrzeja Białynickiego-Biruli (członek Rady)

·       Otwarta Rzeczpospolita (członek zarządu)


Archiwum

·       Wiadomości Wydziału MIM (24 numery, lata 1990 – 1993)

·       Jak zmieniał się Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1991-2016.  Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2(50) 2017. Str. 221-247