Stefan Jackowski

Kontakt

USOSweb

Strona w Mathematical Genealogy Project


Zajęcia dydaktyczne i seminaria, Publikacje i materiały dydaktyczne, Członkostwo, Varia


Zajęcia i seminarium w semestrze letnim  2018/19

·       Topologia Algebraiczna. Wykład + ćwiczenia. Środa, 14:15-17:43, sala 5870  (materiały dostępne w Moodle, po zalogowaniu)

·       Topologia Algebraiczna Seminarium badawcze, Wtorek  16:15 -18:00, sala 4070  (prowadzący: M. Chałupnik, A. Weber, K. Ziemiański)


Publikacje i inne materiały

·       Publikacje matematyczne

·       Materiały dydaktyczne

·       Publikacje i opracowania dotyczące problemów szkolnictwa wyższego

·       Przestrzeń uniwersytetu


Członkostwo

·       Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (od 2013)

·       Komitet Ewaluacji Nauki (od 1.03. 2019)

·       Komitety redakcyjne: Fundamenta mathematicae,   Journal of Homotopy and Related Structures

·       Polskie Towarzystwo Matematyczne (prezes w latach 2005-13)

·       European Mathematical Society (członek zarządu w kadencji 2017-2020)

·       Otwarta Rzeczpospolita