Fundacja im. Andrzeja Szczepana Białynickiego-Biruli

Programy Fundacji


Wszystkie programy są skierowane do białoruskich i ukraińskich studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIM UW).

Stypendia naukowe Fundacji im. Andrzeja Szczepana Białynickiego-Biruli

Program jest skierowany do wybitnych studentów Wydziału MIM UW lub osób, które zamierzają podjąć studia na Wydziale. Stypendia są przyznawane raz do roku na okres dziewięciu miesięcy kolejnego roku akademickiego. Stypendia na rok akademicki 2023/2024 zostały przyznane następującym osobom:
 • Ivan Gechu z miasta Dniepr, student Informatyki
 • Heorhii Lopatin z Kijowa, student Jednoczesnych Studiów Informatyczno-Matematycznych

Semestralne dodatki za wyniki w nauce

Program jest skierowany do studentów Wydziału MIM, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Semestralne dodatki są przyznawane dwa razy do roku na podstawie ocen z poprzedniego semestru lub wyników z rekrutacji.

Dodatki Fundacji ASBB za wyniki w nauce otrzymali dotychczas następujący studenci MIM:

 • Anastasiia Avdonina (zima 2022/23 i zima 2023/2024)
 • Danylo Barei (zima 2023/2024)
 • Pavel Charheika (zima i lato 2023/2024)
 • Roman Dragan (zima i lato 2022/2023, zima i lato 2023/2024)
 • Danuta Grabovska (lato 2022/2023, zima i lato 2023/24)
 • Heorhii Lopatin (zima i lato 2022/2023)
 • Dzmitry Navumau (zima 2022/2023)
 • Yuliia Tysh (zima 2023/2024)
 • Artemii-Denys Vitiuk (zima 2022/2023)
 • Bogdan Vysocki (zima 2023/2024)

Zasiłki dla studentów w trudnej sytuacji materialnej

Studenci MIM z Białorusi i Ukrainy, którzy są w trudnej sytuacji finansowej, mogą zwracać się do Fundacji o wsparcie finansowe w postaci czasowego zasiłku. Osoby wnioskujące o pomoc proszone są o napisanie do Fundacji na adres fundacja_asbb@mimuw.edu.pl. W liście prosimy wyjaśnić sytuację wymagającą wsparcia i określić na jaki czas wsparcie finansowe Fundacji będzie konieczne.

Wsparcie wyjazdów na szkolenia i konferencje naukowe

Studenci MIM z Białorusi i Ukrainy mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdów na szkolenia i konferencje naukowe, zasady programu znajdują się tutaj. Wnioski proszę składać na adres fundacja_asbb@mimuw.edu.pl.


Do strony głównej