radosław adamczak - home page

Wyniki egzaminu poprawkowego z RP I

Wyniki egzaminu z RP I

Oceny WAS -- ćwiczenia

Oceny z RP I -- ćwiczenia

Egzaminy z WAS z r. 2012/2013: sesja letnia, sesja jesienna, dodatkowy termin dla osób z uspr. nieob.

Zadania przygotowawcze do kolokwium z WAS

Zadania z RP I -- sem. letni 2014

Zadania z WAS -- sem. letni 2014

Wyniki kolokwium z Procesów stochastycznych (16.12.2013)

Poniżej udostępniam materiały dot. zajęć prowadzonych w poprzednich semestrach

Semestr zimowy 2011/2012 - Rachunek prawdopodobieństwa II

Semestr letni 2010/2011 - Rachunek prawdopodobieństwa I

Semestr letni 2009/2010 - Rachunek prawdopodobieństwa I

Semestr zimowy 2009/2010 - Elementy teorii macierzy losowych

Semestr letni 2008/2009 - Rachunek prawdopodobieństwa dla bioinformatyków

Semestr letni 2008/2009 - Rachunek prawdopodobieństwa I

Semestr zimowy 2008/2009 - Rachunek prawdopodobieństwa (WNE)

Winter 2008 - University of Alberta, Math 102, Section EU1

Semestr zimowy 2005/2006 - Procesy stochastyczne II - ćwiczenia

Semestr zimowy 2005/2006 - Rachunek prawdopodobieństwa II - ćwiczenia

Semestr letni 2004/2005 - Rachunek prawdopodobieństwa I - ćwiczenia

Semestr letni 2003/2004 - Rachunek prawdopodobieństwa I - ćwiczenia

Semestr zimowy 2003/2004 - Rachunek prawdopodobieństwa II - ćwiczenia