dr Piotr Kowalczyk

Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
Tel: +48 22 55 44 524
Fax: +48 22 55 44 300
E-mail: P.Kowalczyk(at)mimuw.edu.pl

Pokój 5240


Zajęcia dydaktyczne

Konsultacje w bieżącym semestrze: środy 9:00-10:00.

Terminy konsultacji obowiązują jedynie w trakcie trwania zajęć dydaktycznych.
© Piotr Kowalczyk