Damian Niwinski

Computational complexity / Zlozonosc obliczeniowa 2014

Lecture by Damian Niwinski: Tuesday 12:15-14, room 5440

Lecture by Filip Murlak: Wednesday 12:15-14, room 5440

Zasady zaliczania

Grading rules

Lecture notes updated 15.06.2014.

Problem book (draft)

What did you learn in school today ?

Literature

Zadanie domowe 1 termin rozwiazania 7 kwietnia 2014
Homework 1 deadline 7 April 2014

Zadanie domowe 2 termin rozwiazania 5 maja 2014 (przedluzony)
Homework 2 deadline 5 May 2014 (extended)

Zadania domowe 3 i 4 termin rozwiazania 4 czerwca 2014
Homework 3 and 4 deadline 4 June 2014

Egzamin 16 czerwca 2014 Zadania Teoria Komentarz do teorii

Egzamin 9 wrzesnia 2014 Zadania

Websites of the previous courses: 2013, 2012, 2011

Homeworks and exams from previous years