Programowalne Układy Logiczne

Kalendarz

Zajęcia odbywają się we wtorki. Wykłady odbywają się w godzinach 10:15–11:45, a laboratoria w godzinach 12:15-14:00 za pomocą platformy zoom. Link do spotkania będzie wysłany mailem do zarejestrowanych studentów — w przypadku nieotrzymania takiego maila, proszę o kontakt pod adresem mwk@mimuw.edu.pl.

Data

Temat wykładu

20.10.2020

27.10.2020

Wykład 2: Konstrukcja układów cyfrowych, nMigen

03.11.2020

Wykład 3: RAM w układach cyfrowych

10.11.2020

Wykład 4: Układy synchroniczne, przetwarzanie potokowe

17.11.2020

24.11.2020

Wykład 6: Sygnały zegarowe — część 1

01.12.2020

Wykład 6: Sygnały zegarowe — część 2

08.12.2020

Wykład 7: Komunikacja z procesorem

15.12.2020

Budowa mikroprocesora

22.12.2020

Wejście/wyjście

12.01.2021

Wykład 9: Interfejsy wejścia/wyjścia

19.01.2021

TBD

26.01.2021

TBD

Ostrzeżenie

Kolejność wykładów nie jest jeszcze w pełni ustalona i może się zmienić.

Zasady zaliczenia

W trakcie semestru zostanie ogłoszone 5 zadań zaliczeniowych:

Data ogłoszenia

Termin oddania

Zadanie

27.10.2020

24.11.2020

Zadanie 1: Dzielnik

10.11.2020

08.12.2020

Zadanie 2: Rysowanie linii

01.12.2020

12.01.2021

Zadanie 3: Kalkulator

22.12.2020

koniec sesji

Zadanie 4: Akcelerator szyfrowania

20.10.2020

koniec sesji

Zadanie 5: Rozbójnik

Rozwiązania należy zaprezentować w trakcie zajęć laboratoryjnych, bądź w innym terminie po indywidualnym ustaleniu. Za każde z zadań można dostać 1 punkt.

Progi punktowe na poszczególne oceny są następujące:

Ocena

Próg

3

1

3.5

2

4

3

4.5

4

5

5

5!

6

Przydatne linki