EN

Michał Skrzypczak


Michał Skrzypczak

Zainteresowania naukowe

Moje badania naukowe koncentrują się na związkach teorii automatów i logiki. Jestem zainteresowany głównie strukturami nieskończonymi, monadyczną logiką drugiego rzędu i jej rozszerzeniami. Staram się porównywać siłę wyrazu różnych formalizmów, szukam też ciekawych własności strukturalnych określonych klas języków. Chętnie korzystam z narzędzi deskryptywnej teorii mnogości i metod kompozycyjnych.

Curriculum Vitae - 25 lutego 2020
MGPMathematics Genealogy Project

powrót
ostatnia modyfikacja: 17:46 25.02.2020