Michał Strzelecki

Last updated: November 2022.

Papers

Teaching

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23: piątki, 10-11.30, pokój 5540.

Analiza matematyczna I.1, semestr zimowy 2022/23 (grupy 10 i 11)

Na ćwiczeniach do zdobycia jest 20 puntków procentowych: 14 za pisemne prace domowe i 6 za aktywność. Nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 5 zajęciach może prowadzić do otrzymania obniżonej liczby punktów za ćwiczenia.