Michał Strzelecki

Last updated: February 2024.

Papers

Teaching

Konsultacje w semestrze letnim 2023/24: czwartki, 10.10–11.40, pokój 5540.

Analiza matematyczna I.1, semestr zimowy 2023/24 (grupa 10)

Na ćwiczeniach do zdobycia jest 30 puntków: 23 za pisemne prace domowe i 7 za aktywność. Nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 5 zajęciach może prowadzić do otrzymania obniżonej liczby punktów za ćwiczenia.