Analiza II


Rok 2021/22
 1. Zestaw zadań domowych. Wersja z 27.03.2022.
Rok 2013/14
 1. Twierdzenie Kreina--Milmana Notatki, które mają wyjaśnić, gdzie i jak korzystamy z topologii w dowodzie i sformułowaniu twierdzenia Kreina--Milmana
 2. Kolokwium treści zadań z kolokwium z dwiema poprawkami.
Rok 2011/12
 1. Zestaw wiosenny. Zestaw zadań. Proszę przeczytać uważnie najpierw zasady, potem zadania.
 2. Zestaw zadań. Zestaw będę uaktualniał do końca listopada. Zadania proszę oddawać rozwiązane na kartkach lub elektronicznie do końca roku kalendarzowego. Na podstawie tych zadań przyznam punkty z ćwiczeń. Uwaga! Można rozwiązywać zadania grupowo, pod warunkiem, że oddający rozwiązanie rozumie to, co napisał. Jeśli będę miał wątpliwości, zastrzegam sobie prawo do dopytania osoby z dość bolesnymi konsekwencjami wykrytego przypadku bezmyślnego kopiowania rozwiązania od kogoś.

Rok 2009/10
Rok 2007/08

Materiały

Zadania

 1. Pierwszy zestaw zadań. Przestrzenie liniowe.
 2. Drugi zestaw zadań. Algebra liniowa.
 3. Trzeci zestaw zadań.
 4. Czwarty zestaw zadań.
 5. Piąty zestaw zadań.
 6. Szósty zestaw zadań.
 7. Siódmy zestaw zadań. Całki i temu podobne.
 8. Ósmy zestaw zadań. Transwersalność i indeks przecięcia
 9. Dziewiąty zestaw zadań. Powrót Analizy Funkcjonalnej
 10. Ostatni zestaw zadań. Formy różniczkowe
Rok 2006/07
Rok 2005/06