Materiały z Analizy I

Maciej Borodzik
Rok 2011/12

 • Zestaw zadań Ostatnia aktualizacja 25.02.2012. Dla nauki załączam źródła TeX'owe .
 • Zadania z ćwiczeń z 11.05.2012 wraz z rozwiązaniami.


 • Rok 2005/06

 • Zestaw pierwszy
 • Zestaw drugi
 • Zestaw trzeci
 • Zestaw czwarty
 • Zestaw piąty
 • Zestaw szósty
 • Zestaw siódmy
 • Zestaw ósmy

 • Zestaw gwiazdkowy pod choinkę
 • Zadania o funkcjach wypukłych
 • Zadania z elementarnej analizy funkcjonalnej.