Home CV Editorial Boards Research Publications Teaching (in Polish) Warsaw BiomatTeam  


Dydaktyka w 2018/2019: Metody matematyczne nauk przyrodniczych i społecznych (Mathematical Methods in Natural and Social Sciences); Matematyka (na Wydziale Biologii); Równania różniczkowe zwyczajne (Ordinary Differential Equations);

Dydaktyka w 2017/2018: Metody matematyczne nauk przyrodniczych i społecznych (Mathematical Methods in Natural and Social Sciences); Matematyka (na Wydziale Biologii); Równania różniczkowe zwyczajne (Ordinary Differential Equations);

Dydaktyka w 2016/2017: Urlop naukowy

Wykłady w 2015/2016: Matematyka (na Wydziale Biologii); Teoria sterowania (Control theory)

Wykłady w 2014/2015: Matematyka (na Wydziale Biologii); Teoria sterowania (Control theory)