Propozycje tematów referatów

Algorytmy tekstowe i nie tylko: propozycje prof. Ryttera

Algorytmy grafowe i teoria grafów

Gry (kontakt: P. Sankowski)

Algorytmy na ogromnych zbiorach danych

Wspomagane komputerowo badania hipotez (kontakt: M. Peczarski).

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tematy już wykorzystane

Ogólne techniki algorytmiczne

Problemy grafowe

Algorytmika internetu

Geometria obliczeniowa