Janina Mincer-Daszkiewicz, Ph.D.

Janina Mincer-Daszkiewicz

Associate Professor in Computer Science at the Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, University of Warsaw, Poland. In Wikipedia.

Main fields of research interest

Operating systems, distributed systems, computer networks, parallel programming, performance evaluation, software engineering (formal documentation and specification methods).

Participation in the projects

 1. ESCI/EWP+ - Development, Implementation and Support of the European Student Card Initiative (LOT 1), 2022-2024, https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative.
 2. eSignForStudy - Highly configurable eSignature solution for Higher Education, 2021-2022, https://esignforstudy.eu.
 3. EDSSI - European Digital Student Service Infrastructure, 2020-2022, http://edssi.eu.
 4. USOS - University Study-Oriented System, 1999-until now, http://usos.edu.pl.
 5. e-UW - rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją, 2017-2019, http://www.euslugi.uw.edu.pl/.
 6. EWP - Erasmus Without Paper, 2015-2017 and 2018-2019, https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative/ewp.
 7. EMREX - Field trial on the impact of enabling easy mobility on recognition of external studies, 2015-2017, http://www.emrex.eu.
 8. e-QuATIC - Online Quality Assessment Tool for International Cooperation, 2015-2017 and 2018-2019, http://www.equatic.eu.
 9. POL-on, 2010-2015.
 10. EGRACONS - European GRading CONversion System - Practical Approach to Improving ECTS Implementation in Europe, 2012-2015, http://egracons.eu/ .
 11. The Mobility Project, 2008-2011, https://www.usos.edu.pl/Mobility.
 12. EUROWEX - University Administration Services by using Digital Signature, 2006-2008.

Selected publications

 1. System Analizy Danych (SAD), czyli jak wykorzystać dane w zarządzaniu procesem kształcenia, prezentacja na Forum Cyfryzacji Szkół Wyższych, Ołtarzew, 19-20 października 2023.
 2. Proceedings of the 29th International Conference of European University Information Systems. Paper "The future is in your wallet - how EMREX plans interaction with the EUDI wallet", authors: Tor Fridell, Geir Vangen, Janina Mincer-Daszkiewicz, Jan Joost Norder, Kimmo Rautio, Igor Drvodelić and Guido Bacharach. June 15, 2023, Vigo, Spain. Published in EPiC Series in Computing, volume 95, DOI 10.29007/t3lp.
 3. EU student mobility, session at EUNIS 2023, the 29th International Conference of European University Information Systems. Presentation Erasmus Without Paper in numbers, June 15, 2023, Vigo, Spain.
 4. USOS czyli informatyzacja polskich uczelni w skali krajowej i międzynarodowej, prezentacja na Forum Cyfryzacji Szkół Wyższych, Bronisławów, 17-18 listopada 2022.
 5. Polskie uczelnie w sieci EWP (Erasmus Without Paper), prezentacja na VI Ogólnopolskie Forum Dziekanatów, 12-13 grudnia 2022, zdalnie.
 6. International student mobility, session at EUNIS 2022, the 28th International Conference of European University Information Systems. Presentation Erasmus Without Paper: dream becoming reality, June 2, 2022, Göttingen, Germany. Published in EPiC Series in Computing, volume 86, DOI 10.29007/wb3c, ISSN 2398-7340.
 7. Digital identity, session at EUNIS 2022, the 28th International Conference of European University Information Systems. Presentation Signing made easy - hiding complexity of eSignature solutions in a black box, June 1, 2022, Göttingen, Germany. Published in EPiC Series in Computing, volume 86, DOI 10.29007/7knd, ISSN 2398-7340.
 8. Interoperability & standards, session at EUNIS 2022, the 28th International Conference of European University Information Systems. Presentation Interoperability of educational data demands standards, June 1, 2022, Göttingen, Germany. Published in European Journal of Higher Education IT 2022-1, ISSN 2519-1764, full paper.
 9. Interoperability across EU, session at EUNIS 2021, the 27th International Conference of European University Information Systems. Presentation "Erasmus Without Paper Network getting ready for the new Erasmus+ Programme" (abstract, slides), June 10, 2021, Virtual Athenes, Greece.
 10. Everywhere and Nowhere: student mobility in the era of micro learning, digital credentials and blockchain, preconference workshop, EUNIS 2021, the 27th International Conference of European University Information Systems. Presentation "Erasmus without Paper" (slides, recording), June 1, 2021, Virtual Athenes, Greece.
 11. Oświadczenia, ślubowania, zgody oraz Karta Okresowych Osiągnięć Studenta, prezentacje w ramach panelu organizowanego przez MUCI podczas IV Ogólnopolskiego Forum Dziekanatów, 7 grudnia 2020, zdalnie.
 12. "Elektroniczna teczka studenta. Uwarunkowania funkcjonalne, informatyczne i prawne" (współautorzy: Katarzyna Górak-Sosnowska, Ewa Wiśniewska), w "Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta", red. Katarzyna Górak-Sosnowska, Renata Pajewska-Kwaśny, SGH Oficyna Wydawnicza, 2020, strony 195-212, ISBN 978-83-8030-391-1.
 13. "mLegitymacja - Czy to się przyjmie", w "Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta", red. Katarzyna Górak-Sosnowska, Renata Pajewska-Kwaśny, SGH Oficyna Wydawnicza, 2020, strony 231-248, ISBN 978-83-8030-391-1.
 14. How can I get my mobile student ID card? (presentation, abstract, recording from 25:15 to 43:17), EUNIS 2020, the 26th International Conference of European University Information Systems, 10-12 June 2020, Virtual Helsinki, Finland.
 15. Functionality of the EWP Network from a business perspective, Article in LinkedIn, March 1st, 2020.
 16. Prezentacje Mobilny USOS - Uczelnia w zasięgu ręki i IRK - wrota na uczelnię dla kandydatów na studia na konferencji Cyfrowa uczelnia: dydaktyka, zarządzanie, transfer wiedzy, konferencja końcowa projektu eUsługi UW, 10 grudnia 2019, Warszawa.
 17. mLegitymacja - Czy to się przyjmie? (prezentacja), Prezentacja podczas III Ogólnopolskiego Forum Dziekanatów, 9 grudnia 2019, Warszawa.
 18. Erasmus Without Paper Network - from development to production (presentation), EUNIS 2019, the 25th International Conference of European University Information Systems, 5-7 June 2019, Trondheim, Norway. Abstract published in EUNIS 2020: Campus for the future, Book of Proceedings, p. 137-138 and full paper in European Journal of Higher Education IT 2019-1, ISSN 2519-1764.
 19. Supporting Student Mobility - news from the EMREX network (presentation), EUNIS 2019, the 25th International Conference of European University Information Systems, 5-7 June 2019, Trondheim, Norway (coauthors: T. Fridell, G. Vangen). Abstract published in EUNIS 2020: Campus for the future, Book of Proceedings, p. 128-130.
 20. What is EWP and why it matters? (presentation), Pre Conference workshop on Student Mobility: Progress Made and Challenges to Beat, 4 June 2019, Trondheim, Norway.
 21. Invited presentation "EWP Network and User Scenarios" at the conference "Digital Erasmus - are we ready for the challenge?", organized by Polish National Agency (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), May 28th, Warsaw, Poland.
 22. "EWP anatomy - an in-depth look at its architecture", EWP Launch conference, 12-13 December 2018, Ghent, Belgium. Live stream minutes 17:30-52:00.
 23. "Internacjonalizacja a informatyzacja, czyli czy jest możliwy Erasmus bez papieru?" (prezentacja), Warsztaty podczas II Ogólnopolskiego Forum Dziekanatów, 5 grudnia 2018, Warszawa.
 24. Mobility scenarios supported by the Erasmus Without Paper Network (full paper), EUNIS 2018, the 24th International Conference of European University Information Systems, 5-8 June 2018, Paris, France. Published in EUNIS 2018: Coming of age in a digital world, Book of Proceedings, p. 189-190.
 25. Invited presentation at the final conference of the EMREX project "EMREX Unleashed!", Internal Mobility in Poland, 30.11.2017, Bologna, Italy.
 26. How EMREX may help in IT support for the central admission, conference Pros and Cons of Central Admission to Higher Education Institutions in Poland, 14.11.2017, Warsaw, Poland.
 27. Invited presentation at the final conference of the Erasmus Without Paper project "Student data portability for mobility students: a look into the future", Live stream, 26.09.2017, Brussels, Belgium.
 28. Invited presentation on the Erasmus Without Paper project at the European Student Card, pre-congress workshop at EUNIS'2017, 6.06.2017, Münster, Germany.
 29. "EMREX and EWP Offering Complementary Digital Services in the Higher Education Area", EUNIS 2017, the 23rd International Conference of European University Information Systems, 7-9 June 2017, Münster, Germany. Published in EUNIS 2017: Shaping the Digital Future of Universities, Book of Proceedings, p. 358-367, ISSN 2409-1340, DOI 10.17879/21299722960 oraz "European Journal of Higher Education IT".
 30. "Supporting Student Mobility - Expected and unexpected results from the EMREX Field Trial", EUNIS 2017, the 23rd International Conference of European University Information Systems, 7-9 June 2017, Münster, Germany (coauthors: M. Lindsted, A. B. Hansen, S. Russo, G. Vangen, P. Engström). Published in EUNIS 2017: Shaping the Digital Future of Universities, Book of Proceedings, p. 354-357, ISSN 2409-1340, DOI 10.17879/21299722960 oraz "European Journal of Higher Education IT".
 31. "Integracja systemów informatycznych polskich uczelni z systemami uczelni zagranicznych (ERASMUS+, Projekty centralne 2012-2017)"Spotkanie organizowane przez FRSE, 22.05.2017, Warszawa-Miedzeszyn, zaproszona prezentacja, 46 stron.
 32. "EWP offering digital services in the higher education area", Groningen Declaration Network meeting, Melbourne, Australia, 25-28 April 2017, presentation, 19 pages.
 33. Erasmus Without Paper Stakeholders Meeting, 17 March 2017, Porto, Portugalia, invited presentation "EWP DEMO in Poland".
 34. "Elektroniczna legitymacja studenta, doktoranta, absolwenta, pracownika w systemie USOS", konferencja 10 lat ELS w AGH, 24-25 listopada 2016, Kraków, zaproszona prezentacja, 30 stron.
 35. "Narzędzia informatyczne wspomagające ewaluację pracowników i sprawozdania okresowe", IX forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, Narzędzia informatyczne dla kadry akademickiej. CPI, Warszawa, 18.10.2016, prezentacja, 26 stron.
 36. "Imagine students initiating digital exchange of their achievement records across borders in all of Europe", EAEI'2016, the 28th Annual EAIE Conference, 13-16 September 2016, Liverpool UK, with Vanessa Debiais-Sainton, Mats Lindstedt, Peter Gronnegard, Session.
 37. "Erasmus Without Paper - from the technical perspective", EUNIS 2016, the 22nd International Conference of European University Information Systems, 8-10 June 2016, Thessaloniki, Greece (coauthor: Wojciech Rygielski). Published in EUNIS 2016: Crossroads where the past meets the future, Book of Proceedings, p. 70-73, ISSN 2409-1340.
 38. "Supporting Student Mobility with EMREX - a field trial on exchanging student achievement records", EUNIS 2016, the 22nd International Conference of European University Information Systems, 8-10 June 2016, Thessaloniki, Greece (coauthors: M. Lindsted, A. B. Hansen, S. Russo, G. Vangen, M. Holmlund). Published in EUNIS 2016: Crossroads where the past meets the future, Book of Proceedings, p. 74-76, ISSN 2409-1340 oraz European Journal of Higher Education IT, 2016-1.
 39. "EMREX in Poland supporting internal mobility", EUNIS 2016, the 22nd International Conference of European University Information Systems, 8-10 June 2016, Thessaloniki, Greece (coauthor: Wojciech Rygielski). Published in EUNIS 2016: Crossroads where the past meets the future, Book of Proceedings, p. 254-262, ISSN 2409-1340 oraz European Journal of Higher Education IT, 2016-1.
 40. EMREX: Rolling out Data Transfer Services for Mobile Students in Nordic Countries and Beyond, 5th Groningen Declaration Annual Meeting, 18-19 May 2016, Cape Town, South Africa (coauthors: M. Lindstedt, M. Holmlund, M. Berglund), prezentacja, 10 slajdów.
 41. "Student administration processes and student information systems in Poland", Gdańsk, 25.04.2016, FSAT (Norway) seminar, zaproszona prezentacja, 73 strony.
 42. "Integracja systemów informatycznych polskich uczelni z systemami uczelni zagranicznych", VIII forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, Logistyka informatyczna uczelni. Profesjonalizacja zarządzania szkołami wyższymi. CPI, Warszawa, 2.03.2016, prezentacja, 31 stron.
 43. "Evaluation", EMREX Seminar and Stakeholder Forum, Copenhagen, Dania, 26-27.10.2015, prezentacja, 27 slajdów.
 44. "Uczelniane systemy informatyczne uczelni a sprawa umiędzynarodowienia uczelni", Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na szkoleniu "Innowacyjny uniwersytet i przywództwo" zorganizowanym przez Artes Liberales UW, 2.11.2015, Warszawa, prezentacja, 72 slajdy.
 45. "Integracja systemów, integracja procesów (ORPD - PUSH czy PULL)", VII forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, Nowe rozwiązania informatyczne w zmieniającej się rzeczywistości akademickiej. CPI, Warszawa, 8.10.2015, prezentacja, 20 stron.
 46. "System do obsługi toku studiów w chmurze", VII forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, Nowe rozwiązania informatyczne w zmieniającej się rzeczywistości akademickiej. CPI, Warszawa, 8.10.2015, prezentacja, 14 stron.
 47. "Systemy informatyczne uczelni a zapewnianie jakości nauczania", Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na szkoleniu "Innowacyjny uniwersytet i przywództwo" zorganizowanym przez Artes Liberales UW, 7.10.2015, Warszawa, prezentacja, 150 slajdów.
 48. "USOS - Generating Grading Tables for the Egracons project", Janina Mincer-Daszkiewicz, Anna Olczak. STT Week, Warsaw, 2015-06-17, 26 slides.
 49. "Field trial on the impact of enabling easy mobility on recognition of external studies (EMREX)", EUNIS 2015, the 21st International Conference of European University Information Systems, 10-12 June 2015, Dundee, Scotland (coauthors: Mats Lindstedt, Anders Bogebjerg Hansen, Simone Ravaioli, Geir Vangen, Agnethe Sidselrud, Pamela Henriksson). Published in EUNIS Journal of Higher Education IT, ISSN 2409-1340.
 50. "Responsive, resilient, elastic and message driven system solving scalability problems of course registrations", EUNIS 2015, the 21st International Conference of European University Information Systems, 10-12 June 2015, Dundee, Scotland. Published in EUNIS Journal of Higher Education IT, ISSN 2409-1340.
 51. "USOS - nowa Ustawa, nowe technologie, nowe wyzwania", prezentacja na VI ogólnopolskiej konferencji "Nowe technologie IT w uczelniach" organizowanej przez OPTeam, 14.05.2015, Leonów k. Słubic, prezentacja 42 strony.
 52. "USOS i OSA czyli o integracji systemów", Tools, Applications and Implementations of Methods for Determining Similarities Between Documents (TAIM4DSBD), UKSW, Warszawa 21-22.04.2015, prezentacja, 38 stron.
 53. "Zarządzanie tożsamością w uczelni wyższej", VI forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych - ze szczególnym uwzględnieniem szkół wyższych. CPI, Warszawa, 25.03.2015, prezentacja, 26 stron.
 54. Systemy informatyczne uczelni do obsługi toku studiów, Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na szkoleniu "Innowacyjny uniwersytet i przywództwo" zorganizowanym przez Artes Liberales UW, 14.10.2014, Warszawa, prezentacja, 125 slajdów.
 55. "Integracja platformy e-learningowej z systemem do obsługi spraw studiów", V forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, CPI, Warszawa, 8.10.2014, prezentacja, 21 stron.
 56. "Projekty naukowe w systemie POL-on", konferencja "Zarządzanie projektem badawczo-rozwojowym w praktyce", NovaSkills, Warszawa, 16 września 2014, prezentacja, 38 stron.
 57. "We Publish, You Subscribe - Hubbub as a Natural Habitat for Students and Academic Teachers", EUNIS 2014, the 20th International Conference of European University Information Systems, 11-13 June 2014, Umea, Sweden. Published in EUNIS Journal of Higher Education IT, Issue 2015-2, ISSN 2409-1340.
 58. Każdy student nosi w kieszeni ... komputer, czyli o Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, miesięcznik popularnonaukowy Delta, 11/2013.
 59. "Kompleksowe zabezpieczenia aplikacji na przykładzie Krajowego Rejestru Matur", prezentacja na III forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, CPI, 9-10.10.2013, Żelechów, prezentacja, 31 stron.
 60. Skąd USOS mnie zna i jakie są moje prawa, czyli o zarządzaniu tożsamością, miesięcznik popularnonaukowy Delta, 10/2013.
 61. "Framework for rapid in-house development of web applications for higher education institutions in Poland", EUNIS 2013, the 19th International Conference of European University Information Systems, 11-14 June 2013, Riga, Latvia, abstract on page 251.
 62. "Informatyzacja uczelni wyższych w świetle sprawozdawczości na rzecz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego", prezentacja na II forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, CPI, 5-6.03.2013, Wadowice, prezentacja, 37 stron.
 63. "Integracja systemu informatycznego uczelni wyższej z sieciami społecznościowymi i urządzeniami mobilnymi", prezentacja na I forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, CPI, 16-17.10.2012, Łochów k. Wyszkowa, prezentacja, 45 stron.
 64. "USOS API - how to open universities to Web 2.0 community by data sharing", EUNIS 2012, the 18th International Conference of European University Information Systems, 20-22 June 2012, Vila Real, Portugalia, abstract on page 89, 10 pages.
 65. "Incorporating services of the Mobility Network into the SIGMA Student Information System - from idea to action", the 18th International Conference of European University Information Systems, 20-22 June 2012, Vila Real, Portugalia, abstract on page 117, 2 pages (coauthors: Joan Ferrer, Núria Cuni)
 66. "University of Warsaw. How IT helps to implement the Bologna process", seminarium dla koordynatorów bolońskich z krajów bałtyckich, Uniwersytet Warszawski, 31 maja 2012, prezentacja 31 slajdów.
 67. "The Mobility Project. General idea. Progress report", Groningen Seminar on Digital Student Data Depositories Worldwide and the RS3G annual workshop, 16-17 April 2012, Groningen, Holandia, presentation (58 slides).
 68. "Informatyzacja uczelni wyższych w świetle nowej Ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym'", prezentacja na XV edycji konferencji "Informatyczne wspomaganie zarządzania uczelnią", CPI, 21.02.2012, Warszawa, prezentacja, 48 stron.
 69. "How to Fight for the ECTS Label", sesja plakatowa w ramach EUNIS 2011, 15-17 June 2011, Dublin, Ireland (co-author: Wojciech Rygielski).
 70. "The Mobility Project. Progress Report", Prezentacja na spotkaniu RS3G (Rome Student Systems and Standard Group), w ramach konferencji EUNIS 2011, 14 June 2011, Dublin, Ireland.
 71. "How to Make Paperless Mobility between Higher Education Institutions possible?", TERENA Networking Conference TNC 2011, 16-19 May, Prague, Czech Republic.
 72. "The Mobility Project - Building Network of Web-servers for Exchange of Data on Student Mobility" in "University Information Systems. Selected Problems', ed. Leszek Rudak, 2010, pp. 332-341, proceedings of EUNIS 2010, the 16th International Conference of European University Information Systems, 23-25 June 2010, Warszawa, Polska.
 73. "Exchange of Data on Mobility Between Higher Education Intitutions and the National Agency for Coordination of EU Programmes in Poland" in "University Information Systems. Selected Problems', ed. Leszek Rudak, 2010, pp. 342-355, proceedings of EUNIS 2010, the 16th International Conference of European University Information Systems, 23-25 June 2010, Warszawa, Polska.
 74. "The Mobility Project. Review of the current status". Prezentacja na spotkaniu RS3G (Rome Student Systems and Standard Group), w ramach konferencji EUNIS 2010, "Moving forward - projects, standards and implementations in support of the EHEA". 23-25 June 2010, Warszawa, Polska.
 75. "Mobilni studenci czyli o wsparciu informatycznym dla krajowej i międzynarodowej wymiany studentów", Konferencja GigaCon, cykl IT w uczelniach, 23.09.2009, Warszawa, prezentacja 37 stron.
 76. "Web-services for Exchange of Data on Cooperation and Mobility between Higher Education Institutions", EUNIS 2009, the 15th International Conference of European University Information Systems, 23-26 June 2009, Santiago de Compostela, Hiszpania, abstract on page 76, 13 pages (coauthors: Fabio Arcella, Simone Ravaioli).
 77. "MUCI - CINECA call for participation. Web-services for Exchange of Data on Cooperation and Mobility between Higher Education Institutions". Prezentacja na spotkaniu RS3G (Rome Student Systems and Standard Group), w ramach konferencji EUNIS 2009, "Harmonizing Higher Education: 'Standard' perspectives in support of the Bologna Process toward the creation of a European Higher Education Area". 23 June 2009, Santiago de Compostela, Hiszpania (co-authors: Fabio Arcella, Simone Ravaioli).
 78. "Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Współpraca z IBM.". Konferencja "Rozwój aplikacji na platformach IBM", Bezmiechowa Górna 17-19 czerwca 2009 (co-authors: Mariusz Czerniak - UMK, Krzysztof Sprawnik - IBM), 14 pages.
 79. "Uniwersytecki System Obsługi Studiów", wiosenna konferencja Oracle dla uczelni wyższych, 1.04.2009, Warszawa, prezentacja, 61 stron.
 80. "Uczelnie polskie w Europie czyli o wsparciu informatycznym dla programów współpracy i wymiany międzynarodowej", prezentacja na IX edycji konferencji Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią "Zarządzanie infrastrukturą IT na uczelni wyższej", CPI, 25.02.2009, Warszawa, prezentacja, 31 stron.
 81. "Wdrożenie systemu informatycznego na uczelni wyższej. Dobre praktyki i doświadczenia", Warsztaty CPI, 28.01.2009, Warszawa (co-author: Mariusz Czerniak), prezentacja, 97 stron.
 82. "Zarządzanie tożsamością w systemach internetowych uczelni wyższych", VIII edycja konferencji Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią "Infrastruktura IT na wyższej uczelni - czyli jak zapanować nad chaosem", 7.10.2008, Warszawa, pp. 5-24.
 83. "International Cooperation and Mobility in Higher Education from IT Perspective", EUNIS 2008, the 14th International Conference of European University Information Systems, 24-27 June 2008, Aarhus, Dania, abstract on page 133, 11 pages.
 84. "Dobór oprogramowania dla uczelni wyższych", Trzynaste Forum Teleinformatyki, Panel dyskusyjny "Neutralność technologiczna i byty pokrewne", Legionowo, 27.09.2007, pp. 6-16.
 85. "Na studia z KReM-em", Forum Akademickie, No. 7-8, pp. 67-69, 2007.
 86. "Electronic Student Identity Cards at the University of Warsaw", EUNIS 2007, the 13th International Conference of European University Information Systems, 26-29 June 2007, Grenoble, Francja, abstract on page 34, 7 pages.
 87. "Jak USOS z IRK-ą i CUS-iem radzą sobie na uczelniach wyższych", Dzień Dobry Informatyku nr 9, 2006, p.4.
 88. "Możliwości wykorzystania własnej kadry informatycznej (pracownicy, studenci) do opracowania założeń systemowych, przygotowania specyfikacji, implementacji i zarządzania systemem na uczelni wyższej", IV edycja konferencji 'Informatyczne wspomaganie zarządzania uczelnią - sposoby integracji poszczegolnych dziedzin działalności uczelni', 28 września 2006, Warszawa.
 89. "Dla kogo jest KReM? O systemie automatycznej kwalifikacji kandydatów na studia", Forum Akademickie, No. 6, pp. 48-49, 2006.
 90. "Central Registry for Results of Maturity Examinations for Student Admission Systems in Poland", EUNIS 2006, the 12th International Conference of European University Information Systems, 28-30 June 2006, Tartu, Estonia, pp. 486-492.
 91. "Jak USOS współpracuje z CUS czyli o autoryzacji użytkowników w serwisach internetowych UW", Uniwersytet Warszawski, pismo uczelni, No. 4 (25), pp. 28-30, December 2005 (co-author: p. Baszkiewicz).
 92. "Computer system support for the Bologna process at Warsaw University", EUNIS 2005, the 11th International Conference of European University Information Systems, 21-24 June 2005, Manchester, United Kingdom.
 93. "Przez Internet na studia", Forum Akademickie, No. 3, 2005, pp. 41-43 (co-author: S. Jackowski).
 94. "Dyplomy w sieci", Uniwersytet Warszawski, pismo uczelni, No. 4 (20), pp. 41-43, September 2004 (co-author: S. Jackowski).
 95. "Elektroniczna immatrykulacja", Uniwersytet Warszawski, pismo uczelni, No. 3 (19), June 2004 (co-author: S. Jackowski).
 96. "Student Admission System for Warsaw University", EUNIS 2004, the Tenth International Conference of European University Information Systems, 29 June-4 July 2004, Bled, Slovenia, pp. 328-336.
 97. "New Course Registration Module for the University Study-Oriented System", EUNIS 2004, the Tenth International Conference of European University Information Systems, 29 June-4 July 2004, Bled, Slovenia, pp. 247-252 (co-authors: Krzysztof Ciebiera, Tomasz Waleń).
 98. "Uniwersytecki System Obsługi Studiów z perspektywy użytkowników", Forum Akademickie, No. 4 (part 1, pp.28-30), 5 (part 2, pp.28-29), 2004 (co-author: S. Jackowski).
 99. "Teaching Software Engineering by Developing Commodity Software", EISTA 2003, International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications, July 31-August 2, Orlando, Florida, USA, pp. 449-454.
 100. "Deploying University Study-Oriented System at Polish Universities", EUNIS 2003, 9th International Conference of European University Information Systems, 2-4 July 2003, Amsterdam, the Netherlands, pp. 513-517.
 101. "USOS: Student Management Information Systems for Polish Universities", Joint International Conference on State of The Art in Administrative Computing, 18-20 November, 2002, Tartu, Estonia.
 102. "Tworzenie i wdrażanie produkcyjnego oprogramowania w środowisku akademickim", IV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania - KKIO'2002, 15-18 października 2002, Poznań, Poland, pp. 299-314.
 103. "Student Management Information System for Polish Universities", EUNIS 2002, 8th International Conference of European University Information Systems, 19-22 June 2002, Porto, Portugal, pp. 275-281.
 104. "Tworzenie produkcyjnego oprogramowania w środowisku akademickim", III Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania - KKIO'2001, 17-20 października 2001, Otwock, Poland, pp. 225-236.
 105. "Formalna weryfikacja modułów programistycznych w podejściu funkcyjnym", II Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania - KKIO'2000, 18-20 października 2000, Zakopane.
 106. "Towards Automated Consistency Checking of Module Interface Specifications", Fundamenta Informaticae, Vol. 42, no 3-4, July 2000, pp.251-278 (co-authors: M.Engel, A.Kret).
 107. "Wspomaganie tworzenia poprawnego oprogramowania w podejściu funkcyjnym", I Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania - KKIO'99, 11-13 października 1999, Kazimierz Dolny, Poland, Informatyka Stosowana, Politechnika Lubelska, S4-99, 1999, pp. 171-184. (co-author: J.Madey).
 108. "Increasing Automation Capabilities of the PVS Theorem Prover", Proceedings of the CS&P'98 Workshop, Berlin, 28-30 September 1998, (co-authors: M.Engel, A.Kret).
 109. "Generating PVS Proof Obligations for TAM Specifications", Proceedings of the CS&P'97 Workshop, Warsaw, 1997, (co-authors: M.Engel, M.Iglewski).
 110. "TAM'97: the Trace Assertion Method of Module Interface Specification", Reference Manual, Technical Report TR 97-01 (238), Warsaw University, Institute of Informatics, Warsaw, Poland, 1997, (co-authors: M.Iglewski, M.Kubica, J.Madey, K.Stencel).
 111. "Internal Design of Modules Specified in The Trace Assertion Method", Science of Computer Programming, 28, 1997, pp.139-170, (co-author: M.Iglewski).
 112. "The Fun-Project: From Requirements Specification to Program Presentation", IIUW Technical Report, TR 95-18 (218), 1995, (co-authors: M.Iglewski, M.Kubica, J.Madey, K.Stencel).
 113. "Case Study in Trace Specification of Non-deterministic Modules", Proceedings of the CSP'95 Workshop, Warsaw, 1995, (co-authors: M.Iglewski, K.Stencel).
 114. "Some Experience with Specification of Non-deterministic Modules", Technical Report RR 94/09-7, Universite du Quebec a Hull, Canada, 1994, pp.13, (co-authors: M.Iglewski, K.Stencel).
 115. "Evalnet: a step towards an integrated environment for computer systems performance evaluation", in: G.Balbo, G.Serazzi (eds), Computer Performance Evaluation, Modelling Techniques and Tools for Computer Performance Evaluation, Proc. of the 5th Int. Conf., Torino, Italy, 1991, Elsevier, North-Holland Publ. Co. (co-authors: T.Gruzlewski, K.Grygiel, Z.Weiss).
 116. "Program I/O behavior: models and their applications", The Journal of Systems and Software, 1991, pp.51-62.
 117. "Queueing Systems Modeling and Performance Evaluation Using Evalnet", Warsaw, 1991, manuscript of a textbook, (co-authors: T.Gruzlewski, K.Grygiel, Z.Weiss).
 118. "Evalnet Package", Poster Session of the 14th IFIP Conference on System Modelling and Optimization, Leipzig, Germany, 1989, (co-authors: T.Gruzlewski, K.Grygiel, Z.Weiss).
 119. "Modelang - a structural language for queueing model description", Proc. of the Fifth Int. Conf. RELCOMEX'89 on Performance Evaluation, Reliability and Exploitation of Computer Systems, Poland, Ksiaz Castle, 1989, pp.129-136, also in Proc. of the 14th IFIP Conf. on System Modelling and Optimization, Leipzig, Germany, 1989, (co-authors: T.Gruzlewski, K.Grygiel, Z.Weiss).
 120. "Reference String Sampling Method with Dynamically Changing Parameters", Performance Evaluation, 5(4), 1985, pp.257-269, (co-author: Z.Weiss).
 121. "An approach to program I/O reference behavior modeling", Performance Evaluation, 4(4), 1984, pp.261-273, (co-author: Z.Weiss).

Teaching

Current courses

Supervised Master Thesis

See also Archive of Diploma Theses, University of Warsaw
 1. Jagoda Kamińska, Design and implementation of algorithms for predicting storage utilization in systems with deduplication (December 2023)
 2. Piotr Borowski, Wdrożenie repozytorium obiektów binarnych MinIO do architektury USOS (December 2023)
 3. Krzysztof Małysa, Sandbox for multi-process applications for unprivileged users on Linux (December 2023)
 4. Maciej Bala, Gathering statistics and monitoring nodes in the Erasmus Without Paper Network (June 2023)
 5. Dominik Gryboś, Scaling metadata operations in a distributed disk-based object storage system (December 2022)
 6. Wojciech Matusiak, Improving restore throughput in deduplication system with fast non-volatile storage media (December 2022)
 7. Błażej Mróz, Extended microphone: conferencing with multiple active laptops in the same room (September 2022)
 8. Michał Chojnowski, Implementation and evaluation of cache admission and eviction policies in ScyllaDB (September 2022)
 9. Michał Naruniec, Ankieter 3 - aplikacja do przeprowadzania ankiet i głosowań w środowisku akademickim (September 2022)
 10. Iwona Kotlarska, Tiering-to-cloud in a secondary storage system with deduplication (June 2022)
 11. Michał Ołtarzewski, Mobilny USOS - rozbudowa aplikacji mobilnej dla studentów i pracowników uczelni (December 2021) (December 2021)
 12. Paweł Czerwiński, Mobilny USOS iOS - aplikacja mobilna dla studentów i pracowników uczelni (September 2021) (September 2021)
 13. Julian Prolejko, Rozbudowa systemu APD o wsparcie dla procesu ogłaszania, negocjowania oraz zatwierdzania tematów prac dyplomowych (June 2021)
 14. Kamil Braun, LPaxos: a fault-tolerant distributed algorithm for building linearizable services without replicated logs (December 2020)
 15. Mikołaj Walczak, Simulating Highway Traffic with Connected and Autonomous Vehicles Using Cellular Automata (December 2020)
 16. Mateusz Walkiewicz, Erasmus Without Paper Network - automated testing (September 2020)
 17. Jakub Tużnik, Security analysis of USOS web applications (September 2020)
 18. Janusz Marcinkiewicz, AIStore - Distributed Storage System Crafted for AI (September 2019)
 19. Adam Sołtysik, Mateusz Sokołowski, Internetowa Rekrutacja Kandydatów w nowej architekturze (September 2019)
 20. Hubert Marciniak, Klub Absolwentów - wsparcie informatyczne w systemie USOS (September 2019)
 21. Dominik Murzynowski, Piotr Zalas, Mobilny USOS - aplikacja mobilna dla studentów i pracowników uczelni (September 2019)
 22. Paweł Krawczyk, Anomaly detection in HYDRAstor logs (September 2019)
 23. Michał Duczmal, Moduły Filtry i Role w projekcie USOSadm Java (December 2017)
 24. Martin Baránek Rekrutacja kandydatów na studia w systemie nowej generacji (December 2017)
 25. Andrzej Jackowski, Fuzzing of applications that find metadata in backup images (September 2017)
 26. Paweł Posielężny, Elektroniczne postępowanie administracyjne w USOS (January 2017)
 27. Damian Tchorek, Aplikacja mobilna do obsługi konferencji w uczelni wyższej (December 2016)
 28. Krzysztof Więckowski, USOS w nowej architekturze (June 2016)
 29. Piotr Sarna, Bypassing the limit of RAM capacity in distributed file system LizardFS (June 2016)
 30. Łukasz Więcek, WordZoom: the mobile solution to support reading text in a foreign language (September 2015)
 31. Grzegorz Swatowski, Maxymilian Śmiech, Michał Żak, USOSrejestracje - skalowalny system rejestracji (September 2014)
 32. Michał Gromisz, Ewolucyjny refaktoring dużej aplikacji na podstawie USOSweb (September 2014)
 33. Krzysztof Rusek, Optimizing client-side data deduplication in distributed storage system (September 2014)
 34. Dorota Zarachowicz, Platforma testowa dla aplikacji webowych projektu USOS (June 2014)
 35. Adam Głowacki, System wspomagania akcji ratowniczej w kopalniach (June 2014)
 36. Szymon Starzycki, USOS w Javie - podsystem uprawnień (June 2014)
 37. Kamil Szarek, System powiadomień o zdarzeniach dla użytkowników USOSapi (December 2013)
 38. Maciej Strzelczyk, Planowanie zajęć w USOS - integracja aplikacji (September 2013)
 39. Łukasz Piątkowski, Uniwersytecki System Obsługi Studiów. System Ról (September 2013)
 40. Maciej Klimek, Moduł Sprawdziany w nowej architekturze (September 2013)
 41. Dominik Borowiec, Correlation-based compression of the statistics generated by the distributed, secondary storage system (June 2013)
 42. Maciej Łaszcz, Symulacja robota eksplorującego nieznane środowisko (March 2013)
 43. Lukasz Karniewski, Archiwum prac dyplomowych w nowej architekturze (September 2012)
 44. Cezary Myczka, Mobilna wersja serwisu USOSweb na platformę Android (September 2012)
 45. Damian Karasiński, Organizator zadań na platformę mobilną zintegrowany z systemem USOS (June 2012)
 46. Miłosz Piechocki, Integracja USOS z portalami społecznościowymi (June 2012)
 47. Marek Sapota, Distributed hosting platform for Ruby on Rails (June 2012)
 48. Jarosław Wódka, Analiza i pomiar wydajności rozproszonego systemu bazodanowego Gemius BigTable (June 2012)
 49. Paweł Hajdan, More Secure Implementation of UNIX Shadow Utilities (June 2012)
 50. Arkadiusz Wasilonek, Rezerwacja sal w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (February 2012)
 51. Jędrzej Jabłoński, Marcin Pawłowski, Secure sandboxing solution for GNU/Linux (December 2011)
 52. Marcin Suszczyński BIRT jako narzędzie raportujace w systemie informatycznym USOS (September 2011)
 53. Karol Kański Integration of services in the Mobility Project (June 2011)
 54. Kamil Eisenbart, Integracja systemów informatycznych uczelni wyższej przy użyciu technologii ESB (June 2011)
 55. Marek Dzikiewicz, Input/output subsystem in Singularity operating system (June 2011)
 56. Bartosz Borkowski, Zastosowanie algorytmów plotkujących w grach komputerowych dla wielu graczy (June 2011)
 57. Paweł Bedyński, Andood - an Android application (June 2011)
 58. Karol Ruszczyk, Szymosz Wrzyszcz, Implementacja systemu Planista 2.0 (June 2011)
 59. Grzegorz Białek, Adam Ruka, Sara Wilczyńska, System obsługi programu Erasmus dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (December 2010)
 60. Emil Pawłowski, Architektoniczne wzorce projektowe w kontekście środowiska Windows Presentation Foundation (September 2010)
 61. Grzegorz Ziemiański, Wymiana danych studenckich między uczelniami w Polsce (September 2010)
 62. Grzegorz Chimosz, Zaawansowana kontrola i kształtowanie ruchu sieciowego w Linuksie (September 2010)
 63. Kornel Jakubczyk, Marauder disks detection (September 2010)
 64. Konrad Witkowski, Rozproszony system plików do obsługi serwisów internetowych (September 2010)
 65. Marcin Nowak-Przygodzki, Rozproszony system inteligentnego przetwarzania dokumentów tekstowych z wykorzystaniem wiedzy z Wikipedii (June 2010)
 66. Tomasz Weksej, Niezawodność w rozproszonych systemach bazodanowych (June 2010)
 67. Marcin Koziński, Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia częściowe (June 2010)
 68. Rafał Nagrodzki, The Mobility Project (December 2009)
 69. Michał Jaszczyk, Kamil Gorlo, System nadający spersonalizowany strumień dźwiękowy (December 2009)
 70. Piotr Findeisen Multiplexer, wydajne narzędzie do komunikacji w systemach rozproszonych (September 2009)
 71. Michał Kurzydłowski Rozbudowa i refaktoryzacja Krajowego Rejestru Matur (June 2009)
 72. Michał Lewowski Serwer usług sieciowych do cyfrowego podpisywania dokumentów elektronicznych (June 2009)
 73. Łukasz Kajda Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Rejestracja żetonowa (May 2009)
 74. Grzegorz Kukawski Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Hurtownia danych dla systemu Statystyki (December 2008)
 75. Roman Łomowski Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Moduł Wyjazdy (December 2008)
 76. Paweł Maćkowski, Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Archiwum uniwersyteckie (December 2008)
 77. Michał Prządka, Ankieter - Uniwersytecki System Ankietujący (November 2008)
 78. Ha Nhat Viet, Nadawanie strumieni multimedialnych w sieciach punkt-do-punktu (November 2008)
 79. Damian Koniecki, Kompresja SMS-ów metodą kodowania arytmetycznego (October 2008)
 80. Jan Rękorajski, Urządzenie blokowe do symulowania awarii (September 2008)
 81. Maciej Wojciechowski, Border Gateway Protocol Modeling and Simulation (September 2008)
 82. Piotr Powałowski, Local view modeling for ETA in BitTorrent (September 2008)
 83. Tomasz Dobek, Efficient and Flexible Gossip Based Peer-To-Peer Network in ProActive (September 2008)
 84. Julian Krzemiński, Integration of Microsoft Compute Cluster Server with the ProActive Scheduler (September 2008)
 85. Paweł Wrzeszcz, System do uzgadniania terminów spotkań (December 2007)
 86. Wojciech Rygielski, Szybka dwukierunkowa replikacja baz danych (September 2007)
 87. Marcin Przekop, Aplikacje na urządzenia mobilne typu smartphone (September 2007)
 88. Maciej Bryński, Krzysztof Dziołak, Elektroniczne Biuro Karier dla uczelni wyższych - biurokarier.edu.pl (October 2007)
 89. Marcin Pruszczyński, USOS. Rejestracja bezpośrednia do grup zajęciowych bez żetonów (September 2007)
 90. Robert Piszczatowski, Michał Szynwelski, Elektroniczna legitymacja studencka (August 2007)
 91. Marcin Pamuła, Serwis internetowy do komunikacji wewnątrz grup (August 2007)
 92. Anna Chmielowiec, Node Isolation in Wireless Ad Hoc Networks (August 2007)
 93. Michał Mański, Archiwum dokumentów podpisanych elektronicznie (June 2007)
 94. Damian Mański, Rozbudowa systemu KReM - automatyzacja procesu przesyłania wyników matur (June 2007)
 95. Łukasz Jancewicz, Anonimowa publikacja treści w Internecie (June 2007)
 96. Marcin Krawczyński, USOS. Biuro Współpracy z Zagranicą: umowy i przyjazdy (December 2006)
 97. Cezary Bronny, USOS. Statystyki 2006 (December 2006)
 98. Ireneusz Regulski, Tomasz Kaczmarczyk, USOS. Moduł Dezyderaty (December 2006)
 99. Artur Popławski, USOS. Biuro Współpracy z Zagranica: finanse, raporty (December 2006)
 100. Marcin Semeniuk, Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP (November 2006)
 101. Michał Ślizak, An implementation of a distributed flow control library for peer-to-peer systems (October 2006)
 102. Michał Malinowski, System ciągłej ochrony danych (October 2006)
 103. Krzysztof Sulowski, USOS. Rejestracja na egzaminy (September 2006)
 104. Dariusz Działak, Archiwum Prac Dyplomowych (September 2006)
 105. Sławomir Sadziak, Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów (September 2006)
 106. Sebastian Zagrodzki, Rozproszony system monitorowania sieci komputerowych (September 2006)
 107. Przemysław Strzelczak, Wizualizacja systemu rozproszonego po awarii na podstawie migawek w celu tropienia błędów (September 2006)
 108. Marcin Szlufik, Implementacja macierzy RAID z konfigurowalnym stopniem nadmiarowości dla systemu Linux (September 2006)
 109. Tomasz Kokoszka, Sprawdzanie poprawności logicznej dokumentów XML (September 2006)
 110. Paweł Hryczuk, Zarządzanie globalną historią w przeglądarce opartej na Mozilli (September 2006)
 111. Elżbieta Krępska, A Service for Reliable Execution of Grid Applications (September 2006)
 112. Maciej Przewoźnik, Mechanizmy reklamy internetowej (September 2006)
 113. Michał Ejdys, A peer-to-peer Grid monitoring system (September 2006)
 114. Michał Kaczmarczyk, Piotr Malinowski Krajowy Rejestr Matur (June 2006)
 115. Maciej Wiśniewski, USOSweb. Wybory przez Internet (June 2006)
 116. Joanna Artych, Multimedialne instrukcje obsługi dla systemu USOSweb (December 2005)
 117. Mirko Ivankovic, USOSweb. Moduł obsługi wyjazdów studenckich (December 2005)
 118. Piotr Drużcz, Internetowa Rejestracja Kandydatów IRK 2005 (December 2005)
 119. Bolesław Szewczyk, USOS. Podania. Wersja USOS 3.04 (December 2005)
 120. Andriy Yevtushenko, Stanisław Wierchoła, USOS. Biuro Współpracy z Zagranicą. Wersja USOS 3.02 (September 2005)
 121. Michał Wełnicki, Biblioteka do testowania systemów rozproszonych z symulowaniem awarii (September 2005)
 122. Andrzej Karczyński, Badanie algorytmów syntezy i przetwarzania dźwięku (September 2005)
 123. Konrad Iwanicki, Gossip-Based Dissemination of Time (September 2005)
  (II nagroda w organizowanym przez PTI, XXIII Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki w roku 2006)
 124. Jacek Pasternak, Wizualny edytor skryptów programu Ant (September 2005)
 125. Radomir Małaczek, Analiza statyczna kodu. Integracja z Platformą Eclipse (June 2005)
 126. Krzysztof Gołębiowski, Adam Leszczyński, Paweł Sołtysiak, Modernizacja i rozbudowa systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia (October 2004)
 127. Jakub Górski, USOS. Konfiguracja procesu migracji danych. Wersja USOS 2.06 (September 2004)
 128. Andrzej Galinow-Jordanow, USOSweb. Rozbudowa i wdrożenie podsystemu Sprawdziany. Wersja USOS 2.06 (September 2004)
 129. Tomasz Ostrowski, USOSweb. Dyplomy, Przedmioty, Grupy, Oceny. Wersja USOS 2.06 (September 2004)
 130. Andrzej Gąsienica-Samek, Prototyp platformy dla gier sieciowych opartej na mikrowątkach (September 2004)
 131. Jerzy Ziemiański, Protokół niezawodnego rozgłaszania w sieci lokalnej (September 2004)
 132. Piotr Kotarbiński, Grzegorz Nowakowski, Implementacja serwera DNS w języku O'Caml (September 2004)
 133. Łukasz Wieniatowski, USOSweb - rozbudowa i wdrożenie podsystemu Ankiety. Wersja USOS 2.05 (September 2004)
 134. Rafał Cieplak, USOS. Migracja danych. Wersja USOS 2.05 (September 2004)
 135. Jerzy Szczepkowski, Asynchroniczne wejście-wyjście w systemie Linux (September 2004)
 136. Tomasz Pylak, Gossip-based computing in the presence of node failures (September 2004)
 137. Łukasz Heldt, Klastrowanie w serwerze WWW Jakarta-Tomcat (September 2004)
 138. Mariusz Bogumił, USOS. Rejestracja bezpośrednia do grup (March 2004)
 139. Jacek Bednarz, Praktyczne aspekty integracji sieci IPV6 i IPV4 (March 2004)
 140. Michał Szafrański, Zapewnienie anonimowości ruchu HTPP w sieci Internet (December 2003)
 141. Marek Pańczyk, USOS. Suplement do dyplomu (December 2003)
 142. Rafał Łyżwa, Marek Misiowiec, USOSweb. Rejestracja do grup (September 2003)
 143. Przemysław Łupiński, USOSweb. Uwierzytelnianie. Wymagania programów studiów (September 2003)
 144. Bartosz Biskupski, Paweł Garbacki, Transparent Fault Tolerance for Parallel Java Applications (September 2003)
  (wyróżnienie w organizowanym przez PTI, XX Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki w roku 2003)
 145. Jan Sacha, Securely Replicated Web Documents (September 2003)
 146. Grzegorz Kozakiewicz, USOSweb - rozliczanie przedmiotów (September 2003)
 147. Marek Futrega, Internetowy serwis gier sieciowych (June 2003)
 148. Karol Bieńkowski, Standardy XPointer i XInclude (June 2003)
 149. Tomasz Dziki, System Zarządzania Błędami - BTS (March 2003)
 150. Bartłomiej Ogryczak, USOSweb - rejestracja przez Internet (March 2003)
 151. Tomasz Zieliński, WASS - prowadzenie badań w zakresie nauk społecznych przez Internet (March 2003)
 152. Dariusz Grzegórski, Mechanizmy komunikacji sieciowej w wybranych systemach operacyjnych (March 2003)
 153. Marcin Chałotowski, System zarządzania treścią (March 2003)
 154. Piotr Kozieradzki, Implementacja protokołu anonimowych płatności Wenbo Mao (January 2003)
 155. Marcin Kaszyński, Krzysztof Lorek, Dynamiczny przydział pasma (December 2002)
 156. Paweł Lenk, Język do tworzenia aplikacji WWW wykorzystujący technologię Corba (December 2002)
 157. Małgorzata Wrzesińska, A Secure Instant Messaging System (September 2002)
 158. Michał Szymaniak, A DNS-based Client Redirector for the Apache HTTP Server (September 2002)
 159. Paweł Pałucha, Zdalne sterowanie i kontrola procesu przemysłowego z wykorzystaniem technologii XML/SVG (September 2002)
 160. Sebastian Łopieński, System rejestrujący zmiany stron WWW (September 2002)
 161. Helena Lei (IIUM), Modeling Complex Systems Using UML: A Case Study (June 2002)
 162. Lo Si Iun (IIUM), Web-based Human Resources Information System (Design) (June 2002)
 163. Poon Suk Kit (IIUM), Web-based Human Resources Information System (Implementation) (June 2002)
 164. Lo Song Mei, Evelyn (IIUM), Web-Based Patient Information System for a Small Clinic (June 2002)
 165. Stanisław Paśko, Live Server Pages. Serwer aplikacji XML (June 2002)
 166. Krzysztof Lichota, Asynchroniczna biblioteka komunikacyjna bez pośredniego kopiowania (June 2002)
 167. Michał Olszewik, Jarosław Nowisz, USOSweb - moduł internetowy systemu USOS (December 2001)
 168. Marek Dębowski, Narzędzia do budowy portali internetowych z wykorzystaniem SQL-owej bazy danych (December 2001)
 169. Jarosław Kołakowski, Sławomir Mroczek, XMportal - narzędzie do budowy zaawansowanych portali internetowych (December 2001)
 170. Neena Thota Jawaharlal (IIUM), Web based application for Aircrew (December 2001)
 171. Rafał Wijata, Personalizacja operacji na plikach z poziomu użytkownika (December 2001)
 172. Maciek Grzonkowski, Marta Karbowa, Wykorzystanie kart procesorowych w systemie elektronicznej gotówki (December 2001)
 173. Grzegorz Gawron, USOSsms - internetowy moduł komunikacyjny systemu USOS (September 2001)
 174. Michał Możdżonek, System komunikacyjny dla urządzeń przenośnych oparty na przestrzeni krotek Lindy (September 2001)
 175. Adam Kieżun, Refaktoryzacja programów w języku Java (September 2001)
  (III nagroda w organizowanym przez PTI, XVIII Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki w roku 2001)
 176. Krzysztof Ostrowski, Wybrane zagadnienia konstrukcji klastrowych systemów składowania danych
 177. Grzegorz Całkowski, Biblioteka komunikacyjna dla wydajnych serwerów klastrowych
 178. Rafał Kapuściński, Piotr Iwanicki, Symulator protokołów sieciowych TCP/IP
 179. Borys Majewski, Monitor systemów z autoryzacją dostępu, bezpieczną komunikacją i bazą danych
 180. Adam Legięć, Wydziałowy serwis WWW - dynamiczne plany budynku
 181. Artur Zgodziński, Edytor strukturalny XML
 182. Małgorzata Górbiel, Weryfikacja specyfikacji tropowych w PVS na przykładzie uniksowego systemu plików
 183. Anna Petryk, Automatyzacja weryfikacji specyfikacji tropowych
 184. Andrzej Sawicki, System Obsługi Spraw Pracowniczych
 185. Adam Wasylewski, Rozproszona przestrzeń krotek Lindy z transakcjami
  (wyróżnienie w organizowanym przez PTI, XVII Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki w roku 2000)
 186. Marcin Madey, Komunikacja w sieci Norand 4000
 187. Leszek Gryz, Zastosowanie schowków w rozproszonych systemach plików
 188. Andrzej Dmoch, XML Transformator i jego zastosowania
 189. Łukasz Maśko, Implementacja maszyny typu PRAM w sieci lokalnej
 190. Wojciech Kilian, Komunikacja sieciowa w systemach klastrowych z pominięciem jądra
 191. Krzysztof Kowalewski, Rafał Żmijewski-Szmit, Analiza algorytmów replikacji danych w systemach transakcyjnych
 192. Grzegorz Marczyński, Weryfikacja poprawności projektów implementacji modułów programistycznych
 193. Paweł Kot, Zastosowanie technologii XML do realizacji serwisu giełdowego
 194. Mateusz Hauzer, System rozliczania użytkowników Internetu
 195. Rafał Wojtczuk, Libnids - biblioteka wspomagająca konstruowanie oprogramowania typu Network Intrusion Detection Systems
 196. Dionizy Boruń, ViewCode: Graficzny system wizualizacji deklaracji struktur danych
 197. Tomasz Błaszczyk, Ciekawe algorytmy w jądrze Linuksa
 198. Bogdan Korol, Program monitorujący sieć komputerową
 199. Ignacy Gajo, Program dydaktyczny symulujący protokół IP
 200. Michał Gruszczyński, ActiveCode: uniwersalny system prezentacji programów komputerowych w Internecie
 201. Artur Kret, Strategie dowodzenia specyfikacji tropowych
  (wyróżnienie w organizowanym przez PTI, XV Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki w roku 1998)
 202. Piotr Sosnowski, Wizualizacja topologii i wybranych elementow intersieci TCP/IP
 203. Artur Zwiegincew, ObjectAge. An Object-oriented Componentware System for Microsoft Win32
 204. Krzysztof Kwapień, System wspomagający uruchamianie aplikacji w sieci lokalnej
 205. Robert Magdziarz, DPE/Unix - system przetwarzania rozproszonego
 206. Maciej Kamiński, Implementacja systemu czasu wykonania Nexus wspierającego programowanie równoległe w systemie Amoeba
 207. Małgorzata Majewska, Paweł Kołodziejski, Specyfikacja unixowego systemu plików w metodzie tropów
mailbox e-mail: J.Mincer@mimuw.edu.pl

phone tel: (+48-22) 55-44-223
fax: (+48-22) 55-44-200