Wstęp do informatyki - potok II (2010Z)

Kolokwium poprawkowe:
Zadania oraz wyniki i proponowane rozwiązania

Wyniki kolokwium
Zadania zaliczeniowe
Zadania programistyczne
Kilka zadań na rozumienie kodu w C (+rozwiązania)
Zadania ze złożoności obliczeniowej (+rozwiązania)