Wyniki kolokwium

Nr indeksu Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. Suma
305759 9 0 0
9
262767 9 0 0 2 11
277830 7 4 5 0 16
305139 7 3.5

10.5
305155 7 0 10 10 27
305174 10 8.5 9 9 36.5
305299 10 10 10 10 40
305342 7 1 0
8
305433 7 1 4 2 14
305779 7 7 0 8 22
306321 7 3.5 4 10 24.5

Kryteria oceny

Zasady oceniania w ramach każdej grupy ustala prowadzący ćwiczenia, więc nie należy porównywać wyników pomiędzy grupami.

Maksymalna liczba punktów za każde zadanie to 10.

Zadanie 1.

W poprawnym rozwiązaniu należało policzyć liczbę wszystkich porównań liczb zmiennopozycyjnych (i < n nie jest porównaniem liczb zmiennopozycyjnych). Pozostałe rozwiązania oceniałem następująco: W pozostałych zadaniach całość oceny była sumą ocen za poszczególne fragmenty zadania.

Zadanie 2.

Chodziło o napisanie podprogramu, czyli, inaczej mówiąc, funkcji, a nie całego programu. Poszczególne fragmenty rozwiązania były oceniane następująco:

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Warto zwrócić uwagę, że poddrzewo z definicji drzewa czwórkowego może być puste. Zatem minimalna liczba wierzchołków w drzewie wysokości h to h (każdy wierzchołek poza liściem ma 1 syna).