Algebra przemienna

semestr zimowy 2017/18

Usoswebowa strona grupy (z terminami spotkań)

Konsultacje: pon. 14:15-15:45 po uprzednim umówieniu (mailowo lub bezpośrednio). Ewentualne inne terminy (czw.,pt.) do ustalenia przez emaila.

Podręczniki i źródła

Zadania domowe (usunięte dla pożytku przyszłych pokoleń)

Kolokwia

Drugie kolokwium planowane jest na 15 stycznia. Zadania przygotowawcze oraz zasady znajdują się tutaj (zmieniona wersja: w zadaniu 5 brakowało założenia, że pierścień jest Noetherowski). Pierwsze kolokwium odbędzie się 13 listopada. Zadania przygotowawcze oraz zasady znajdują się tutaj.

Ogólne zasady zaliczenia i przebieg semestru