Analiza Matematyczna II.2, 2017

AMII.2, semestr letni, 2017
Wykłady odbywają się we wtorki, od 12:15 do 13:45, w sali 4420.

Zasady zaliczania

Zaliczenie na podstawie sumy punktów:
  • Jedno kolokwium - maksymalnie 70 punktów,
  • ocena z ćwiczeń - maksymalnie 30 punktów.
  • egzamin końcowy - wart 100 punktów.
W sumie można zdobyć maksymalnie 200 punktów.


Różne notatki z wykładu


Twierdzenie o zachowaniu się miary Lebesgue'a przy przekształceniu lipszycowskim.
Wnioski z powyższego twierdzenia
Twierdzenie Fubiniego i wnioski zeń
Przestrzeń funkcji całkowalnych, sploty
Miara powierzchniowa
Formy różniczkowe - cz.1
Formy różniczkowe - cz.2