AM1.1, semestr zimowy, 2012
Wykłady odbywają się w wtorki (sala 3180), od 10:15 do 12:00 i w czwartki (sala 4420), od 8:30 do 10:00.

Zasady zaliczania

Zaliczenie na podstawie sumy punktów:
  • Dwa kolokwia - każde po maksymalnie 60 punktów,
    Kolokwia planujemy na drugą połowę listopada i pierwszą połowę stycznia, niebawem podam precyzyjne terminy,
  • sprawdzane zadania domowe - razem maksymalnie 30 punktów,
  • subiektywna ocena z ćwiczeń - maksymalnie 30 punktów.
W sumie można zdobyć 180 punktów.

Studenci którzy zaliczyli już kiedyś na innym kierunku przedmiot Analiza Matematyczna mogą (pod pewnymi warunkami) ubiegać się o zwolnienie z obowiązku zaliczania przedmiotu.
Warunki te i instrukcję znajdą Pańswo tu.

Jawna pula zadań na kolokwia


Na stronie prof. Strzeleckiego znajdą Państwo zbiór zadań, zwany Jawną Pulą Zadań na kolokwia. Zadania te, różnej trudności, nie będą rozwiązywane na ćwiczeniach, gwarantujemy natomiast, że na każdym kolokwium co najmniej 3 zadania będą wzięte wprost z tego zbioru.
Znajdą tam też Państwo doskonały skrypt prof. Strzeleckiego, od którego nasz wykład będzie niewiele odbiegał.

Notatki z wykładustrony 1-10
strony 11-20
strony 21-34

Pierwszy wykład po Nowym Roku (m. in. sklejanie funkcji ciągłych)

Dalsze wykłady prowadzę według notatek z roku 2010; gdyby wykład miał od nich ostotnie odbiec, znów zacznę publikować tu uaktualnioną wersję.
Notatki z roku 2010

Wyniki I kolokwium

Wyniki II kolokwiumZajęcia wyrównawcze

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:30-10:00
10:15-12:00 Tomasz Odrzygóźdź, sala 5420*
12:15-14:00 Rafał Meller, 2042/4050** Adam Prosiński, sala 5420 Alan Czuroń, sala 3190
14:15-16:00 Przemysław Ohrysko, sala 3160
16:15-18:00 Mateusz Wasilewski, sala 2070 Piotr Orliński, sala 3130 Marta Kamińska, sala 3160

*w dniu 30 listopada zajęcia p. Odrzygóździa będą przeniesione do sali 5490.
** zajęcia odbywają się na zmianę w 2042 i 4050 (26.11 w 2042)