Dominika Pawlik


Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
p. 4500
dominika@mimuw.edu.pl
Zainteresowania: zgrubna geometria, geometryczna teoria grup
Informacje dla studentów: