Tematy:


AS 1. Opracować specyfikacje kodu SSH v 1.5 na podstawie kodu SSH v 2.0, który zweryfikował Aleksy Schubert (w aplikacji MIDP-SSH) i zweryfikować za pomocą ESC/Java2.
Grzegorowski, Strzałka

AS 2. Zweryfikować wybrane fragmenty implementacji SSL za pomocą ESC/Java2.
Iwanicki, Papis

AS 3. Zweryfikować program j2mesafe - http://j2mesafe.sourceforge.net/ za pomocą ESC/Java2.
Krypa, Włodarczyk

JC 4. Zweryfikować wybrane fragmenty implementacji MIDP-SSH z użyciem JIF-a http://www.cs.cornell.edu/jif/
Melon, Siewierski

JC 5. Jak 2. tylko z użyciem JIF-a http://www.cs.cornell.edu/jif/
Kozuchowski, Topolski

JC 6. Jak 3. tylko z użyciem JIF-a http://www.cs.cornell.edu/jif/
Kaczan

AS 7. Rozszerzenie implementacji MIDP-SSH o brakujące elementy
Oszer, Zając

WIEKSZY PRZYKLAD NIANIO: pliki i slajdy, strona GenRapa
JC 8. Implementacja klienta i serwera zmodyfikowanego o podpis cyfrowy protokołu TFTP w oparciu o wzorzec NIANIO.
Karpiuk, Kaczanowski

JC 9. Adaptacja implementacji MIDP-SSH do wzorca NIANIO.
Milkowski, Skowron

JC 10. Zaimplementować klienta i serwer do obsługi strumieni muzycznych mp3 (pomocna moze byc np. bibilioteka JLayer) zmodyfikowanych o kodowanie przesylanych ramek mp3, w oparciu o wzorzec NIANIO.
Kalbarczyk, Tabor

JC 11. Zrealizować prosty serwer i klienta do "pogawędek sieciowych" (chat) przy użyciu wzorca NIANIO.
Potkański, Zdunowski

AS 12 i 13. CANAPA, Canapa at sourceforge - rozszerzenie funkcjonalności np. o pojęcie kolekcji nie zawierającej nulli i dodanie specyfikacji w JML-u
Jedrzej Fulara, Lukasz Jancewicz, Jakub Tomiczek

AS 14. Narzędze sprawdzające funkcyjność struktur danych w Javie.
Sznuk

AS 15. Weryfikacja prymitywów kryptograficznych.