Programowanie obiektowe i C++

Plan wykładu

 1. Paradygmat programowania obiektowego
 2. Programowanie proceduralne w C++
 3. Klasy, obiekty, atrybuty i metody
 4. Konstruktory i destruktory obiektów
 5. Dziedziczenie,hierarchie klas; metody wirtualne
 6. Przeciążanie metod i operatorów
 7. Strumienie i operacje wejścia/wyjścia
 8. Abstrakcyjne typy danych; szablony
 9. Wyjątki
 10. Biblioteka standardowa C++; STL (Standard Template Library)
 11. Wstęp do języka Java i porównanie z C++
 12. Wstęp do języka Smalltalk

Zasady zaliczania

Egzamin pisemny. Ocena ostateczna jest wypadkowa kolokwiów, oceny za projekt programistyczny i egzaminu. Zaliczenie projektu programistycznego jest warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu. Szczegóły zostaną podane na pierwszym wykładzie. Program zaliczeniowy - wersja wstępna

Wykłady

2.10 Paradygmat programowania obiektowego Notatki Slajdy
9.10 Programowanie proceduralne w C++ Notatki Slajdy
16.10 Programowanie proceduralne w C++ Notatki Slajdy
23.10 Klasy i dziedziczenie Notatki Slajdy
30.10 Dziedziczenie c.d; operatory Notatki Slajdy
6.11 Operatory c.d; Dziedziczenie wielokrotne Notatki Slajdy
13.11 Strumienie Notatki Slajdy
20.11Kolokwium
4.12 Wzorce Notatki Slajdy
11.12 Wyjątki Notatki (poprawione 11.12) Slajdy
18.12 STL Notatki Slajdy
8.1 Java Notatki Slajdy
15.1 Smalltalk Notatki Slajdy
22.1 Kolokwium poprawkowe

Materiały różne

Literatura

Materiały (rok 2005/2006)