Programowanie obiektowe i C++

Plan wykładu

 1. Paradygmat programowania obiektowego
 2. Programowanie proceduralne w C++
 3. Klasy, obiekty, atrybuty i metody
 4. Konstruktory i destruktory obiektów
 5. Dziedziczenie,hierarchie klas; metody wirtualne
 6. Przeciążanie metod i operatorów
 7. Strumienie i operacje wejścia/wyjścia
 8. Abstrakcyjne typy danych; szablony
 9. Wyjątki
 10. Biblioteka standardowa C++; STL (Standard Template Library)
 11. Wstęp do języka Java i porównanie z C++
 12. Wstęp do języka Smalltalk

Materiały (rok 2005/2006)

Program zaliczeniowy

Slajdy do wykladu 10.X - PDF, PS (4 slajdy na stronie)

Slajdy do wykladu 17.X - PDF, PS (4 slajdy na stronie)

Materialy do laboratorium 17/18.X: katalog

Slajdy do wykładu 24.X - PDF, PS (4 slajdy na stronie)

Slajdy do wykładu 7.XI - PDF, PS (4 slajdy na stronie)

Materiały do laboratorium 7/8.XI: rysowanie napisy

Materiały do laboratorium 5-13.XII: rysowanie

Slajdy do wykładu 14.XI - PDF, PS (4 slajdy na stronie)

Slajdy do wykładu 21.XI - PDF, PS (4 slajdy na stronie)

Slajdy do wykładu 28.XI - PDF, PS (4 slajdy na stronie)

Slajdy do wykładu 12.XII - PDF, PS (4 slajdy na stronie)

Wykład 19.XII - slajdy, notatki

Wykład 9.I - slajdy, notatki

Przykladowe klasy w Javie.

Wykład 16.I - slajdy, notatki