Sztuczna Inteligencja i Systemy Doradcze

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Przedmiot fakultatywny dla II - V roku informatyki

Spis treści


Wykłady

 1. Wprowadzenie i Przeszukiwanie przestrzeni stanów

 2. Przeszukiwanie przestrzeni stanów - algorytmy ślepe

 3. Przeszukiwanie przestrzeni stanów - algorytmy heurystyczne

 4. Przeszukiwanie przestrzeni stanów - problemy z więzami

 5. Przeszukiwanie przestrzeni stanów - gry

 6. Wnioskowanie w rachunku zdań

 7. Wnioskowanie w logice I rzędu

 8. Planowanie

 9. Uczenie maszynowe - wprowadzenie i drzewa decyzyjne

 10. Uczenie maszynowe - systemy regułowe

 11. Uczenie maszynowe - sieci neuronowe

 12. Uczenie maszynowe - wnioskowanie oparte na podobieństwie

 13. Uczenie maszynowe - sieci bayessowskie 1

 14. Uczenie maszynowe - sieci bayessowskie 2


Egzaminy


Literatura


Arkadiusz Wojna