Topologia Obliczeniowa

Andrzej Weber i Krzysztof Ziemiański

Informacje ogólne

Zadania i problemy do rozmyślania

Przestrzenie skierowane
 • [1] M. Grandis - Directed homotopy theory, I. The fundamental category
 • [2] L. Fajstrup, M. Raussen, E. Goubault, E. Haucourt - Components of Fundamental Category
 • [3] M. Raussen, Invariants of Directed Spaces
 • [4] U. Fahrenberg Directed Homology
 • [5] M. Raussen K. Ziemiański - Homology of spaces of directed paths on Euclidean cubical complexes

  Persistent homology
 • [1] Afra Zomorodian, Gunnar Carlsson: Computing Persistent Homology
 • [2] Gunnar Carlsson et al: Barcode for shapes
 • [3] Cohen-Steiner, Edelsbrunner, Harer: Stability of Persistence Diagrams
 • [4] Chazal et al: Proximity of Persistence Modules and their Diagrams
 • [5] Gunnar Carlsson, Afra Zomorodian: The Theory of Multidimensional Persistence
 • [5'] Gunnar Carlsson1, Gurjeet Singh1, Afra Zomorodian: Computing Multidimensional Persistence
 • [6] Matthew Kahle: Random Geometric Complexes
 • [7] Michel Brion: Representation of quivers

  Osoby referujące
 • Jarosław Błasiok
 • Karol Strzałkowski
 • Piotr Suwara
 • Magdalena Zielenkiewicz
 • Damian Sawicki
 • Mateusz Łajszczak
 • Adam Michalik