Ćwiczenia z algebry

 • Zadania domowe o grupach
 • Zadania domowe o pierścieniach
 • Zadania o pierścieniach ze zbiorku Bryński-Jurkiewicz
 • Skrypt A. Bojnowskiej i P. Traczyka

  Punkty za ćwiczenia:
  Za jedno lub dwa zgłoszone zadania domowe - 1 pt, za conajmniej trzy - 2pt.
  Kartkówki są za 4pt lub 5pt:
 • Punkty za kartkówki i ćwiczenia

 • Lista grup rzędu mniejszego niż 101

  Home Page