Seminarium z Topologii algebraicznej

Seminarium z Topologii Algebraicznej
Nowy termin: Czwartki, 10:15 - 11:45, sala 5820+zoom

Organizatorzy: Andrzej Weber, Krzysztof Ziemiański

 • 9 III - Andrzej Weber - Funkcja zeta Igusy, topologiczna i motywiczna: jej związki z genusem eliptycznym
 • 16 III - Andrzej Szczepański - Twierdzenie Jordana-Zassenhausa
 • 23 III - Ingmar Saberi - Algebras, representations, and branes
 • 30 III - Magdalena Zielenkiewicz
 • 13 IV - Mateusz Lowiel
 • 20 IV
 • 27 IV
 • 11 X - Wojciech Politarczyk - Algebraic knot concordance old and new
 • 18 X - Mayuko Yamashita - Topological modular forms and absense of heterotic anomalies
 • 8 XI - Jakub Koncki - Stabilne otoczki i rozwiązanie Botta-Samelsona
 • 15 XI - Bruno Stonek - Lurie's construction of the smash product of spectra
 • 22 XI - Jakub Paliga - Spektra Khovanova i sploty periodyczne
 • 29 XI - Maciej Markiewicz - Sygnatury splotów z czterowymiarowego punktu widzenia
 • 6 XII - Agnieszka Bojanowska - p-lokalne grupy zwarte
 • 13 XII - Agnieszka Bojanowska - cz. II
 • 10 I - Karol Szumiło - Wysoko-wymiarowy rachunek ułamków
 • 17 I - Piotr Kucharski - Korespondencja węzeł-kołczan
 • 24 I - nie ma seminarium

 • 12 V 2023 - Aaron Naber - XXII Andrzej Jankowski Memorial Lecture  Rok akademicki 2021/22

  Rok akademicki 2020/21

  Rok akademicki 2019/20

  Rok akademicki 2018/19

  Rok akademicki 2017/18

  Rok akademicki 2016/17

  Rok akademicki 2015/16

  Rok akademicki 2014/15

  Rok akademicki 2013/14

  Rok akademicki 2012/13

  Stara strona seminarium