Seminarium z Topologii algebraicznej

Seminarium z Topologii Algebraicznej
Środa, 10:30 - 11:30 + 15 min, sala 4070

Organizatorzy: Andrzej Weber, Krzysztof Ziemiański

 • 11 X - Mieszko Baszczak - Działanie grupy Weyla na K-teorii przestrzeni flag
 • 18 X - Krzysztof Ziemiański - Presnopy na kategoriach skierowanych
 • 25 X - Mateusz Lowiel - Grassmanniany kołczanowe
 • 8 XI - Bruno Stonek - Motywiczna teoria homotopii
 • 15 XI - Daria Michalik - Projektywne granice Fraı̈ssé
 • 22 XI - Rafał Lutowski - Zespolony niezmiennik Vasqueza
 • 29 XI - Wojciech Politarczyk - Foam evaluation and GL(N)-equivariant Khovanov-Rozansky homology
 • 6 XII - Karol Szumiło - Granice w algebrze homotopijnej i ∞-kategoriach
 • 13 XII - nie ma seminarium
 • 20 XII - Jacek Kenig - Funktorialne teorie pola
 • 10 I - Patryk Jaśniewski - Kategoria funktorów ściśle wielomianowych stopnia 2p
 • 17 I - Marcin Chałupnik - W stronę kohomologii GL_n(F_q)
 • 24 I - Haibao Duan - Schubert calculus in Lie groups
 • 28 II - Andrzej Weber - Eliptyczne klasy charakterystyczne diagramów połączeń
 • 6 III - Andrzej Szczepański - Geometryczne brzegi rozmaitości hiperbolicznych - referat przeglądowy
 • 13 III - Alessio di Prisa - Algebraic concordance and strongly invertible knots
 • 20 III - Neeraj Deshmukh - Stable A^1-connectivity theorem after Morel
 • 10 IV - Leonardo Ferrari - Isometries of tessellated rational homology spheres
 • 17 IV - Niklas Hellmer - Dowker Complexes: From Relations to Topological Data Analysis

 • 20-21 IV Szkoła Przygotowawcza do Wykładu im. Andrzeja Jankowskiego
 • 24 V Wykład im. Andrzeja Jankowskiego: Karel Dekimpe (KU Leuven) - Aspects of twisted conjugacy
 • 25-26 V Mini-konferencja w Gdańsku


  Informacje o zeszłych seminariach są na tej stronie Rok akademicki 2022/23

  Rok akademicki 2021/22

  Rok akademicki 2020/21

  Rok akademicki 2019/20

  Rok akademicki 2018/19

  Rok akademicki 2017/18

  Rok akademicki 2016/17

  Rok akademicki 2015/16

  Rok akademicki 2014/15

  Rok akademicki 2013/14

  Rok akademicki 2012/13

  Stara strona seminarium