Anna Zych

Anna Zych

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa

tel.:   +48-22-55-44-419
email:
konsultacje:   aktualne terminy w USOSie

Publications

Zajęcia

Algorytmy i stuktury danych - ćwiczenia
Algorytmy i struktury danych - labolatorium
Rachunek prawdopodobieństwa

Materiały

Nagrania ćwiczeń z algorytmiki 2020
Prezentacje Magisterek Sem Algo