Gra w życie

Gra w życie jest przykładem aparatu komórkowego. Została ona wymyślona przez Johna Hortona Conwaya, brytyjskiego matematyka, w 1970 roku. Odbywa się ona na kwadratowej siatce komórek, gdzie każda komórka może być albo żywa, albo martwa. Ich zachowaniem kierują następujące reguły:

  • Komórka ożywa, gdy ma dokładnie trzech sąsiadów żywych.
  • Komórka przeżywa, gdy ma dwóch lub trzech sąsiadów żywych (umiera, gdy ma ich mniej niż dwoje — z samotności, lub gdy ma ich więcej niż czworo — z przeludnienia).

Klikaj na komórki, aby zmienić ich stan z żywego na martwy i odwrotnie, klikaj na przyciski aby wykonać odpowiednią liczbę ruchów. Komórki martwe są reprezentowane przez małe jasne kółeczka, zaś żywe — przez duże, ciemniejsze.

  

     

pokaz z interwałem między ruchami


Autor: Aleksander Jankowski, e-mail: ajank(at)mimuw.edu.pl.