Materiały Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Terminy posiedzeń Rady w 2021 roku


       13-14 października

       17-18 listopada

       8-9 grudnia


  Statut Rady pdf
  Uchwały i opinie Rady z 2021 roku


       Uchwała w sprawie dokumentu 'Polityka Naukowa Państwa' pdf

       Uchwała w sprawie planu działalności NCN pdf

       Uchwała w sprawie programu 'Rozwój czasopism naukowych' pdf

       Uchwała w sprawie systemu kwalifikacji pdf

       Uchwała w sprawie należności przywozowych materiałów pdf

       Uchwała w sprawie należności przywozowych zwierząt lab. pdf

       Uchwała w sprawie sprawozdania Rady pdf

       Uchwała dotycząca ewaluacji szkół doktorskich pdf

       Uchwała w sprawie ustawy o działach administracji pdf

       Uchwała w sprawie wspomagania nauczania Polonii pdf

       Uchwała w sprawie utworzenia Komisji ds. Międzynarodowych pdf

       Uchwała w sprawie powołania nowych członków Komisji Rady pdf

       Uchwała w sprawie planu debat Rady pdf

       Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Prezydium Rady pdf

       Uchwała w sprawie ZSK pdf

       Uchwała dotycząca zmiany nazwy PWSZ w Wałbrzychu pdf

       Uchwała w sprawie zmiany nazwy WSKiP pdf

       Uchwała w sprawie Narodowego Programu Kopernikańskiego pdf

       Uchwała w sprawie utworzenia Akademii Zamojskiej pdf

       Uchwała w sprawie edukacji o zdrowiu i seksualności pdf

       Uchwała w sprawie zmiany nazwy PWSZ w Suwałkach pdf

       Uchwała w sprawie sprawozdania NCN pdf

       Uchwała w sprawie rozszerzenia składu Komisji ds. Międzynarodowych pdf

       Uchwała w sprawie zmiany ustawy PSWiN pdf

       Uchwała w sprawie zmiany nazwy PWSZ w Gnieźnie pdf

       Uchwała w sprawie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego pdf

       Uchwała w sprawie akademii praktycznych pdf

       Uchwała w sprawie nadzoru pedagogicznego pdf

       Uchwała w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli pdf

       Uchwała w sprawie Sprawozdania NAWA pdf

       Uchwała w sprawie Agencji Badań Medycznych pdf

       Uchwała w sprawie rozwoju infrastruktury szkolnej pdf

       Uchwała w sprawie ewaluacji działalności naukowej pdf

       Uchwała w sprawie stypendiów ministra pdf

       Uchwała w sprawie systemu POL-on pdf

       Uchwała w sprawie przeciwdziałania narkomanii pdf

       Uchwała w sprawie Uniwersytetów Trzeciego Wieku pdf

       Uchwała w sprawie trenera nauki pdf

       Uchwała w sprawie prawa oświatowego pdf

       Uchwała Prezydium Rady dotycząca Polityki Naukowej Państwa pdf

       Opinia Rady w sprawie nagród ministra pdf